Du er her:   Hjem > Artikler > Palindrom

Hvad har Otto, Anna, Ebbe, kajak, SAS og 2002 tilfælles? Jo! De er såkaldte palindromer. Palindrom er græsk og betyder ”tilbageløbende” – et ord, navn eller tal som staves ens både forfra og bagfra. 2002 er således et af de sjældne palindrom år. De forrige var 1991,1881,1771 og det næste bliver først i 2112. På tårnet af  Nr.Ørslev Kirke kan med lidt god vilje læses årstallet 1001, som også er et palindrom og for øvrigt det halve af 2002! Måske bliver 2002 således et vigtig år for Nr.Ørslev Kirke. For nylig har vi passeret den 20 .februar kl. 20.02 år 2002, som i tørre tal hedder 20.02. 20.02 2002 – altså et tredobbelt palindrom. Palindromer ser harmoniske og pæne ud, men om de har nogen særlig betydning er straks mere dunkelt. Det fascinerende ved palindromer er at de spejler sig i sig selv. Der er nøjagtigt det samme på hver side af midten af et palindrom. Det var en teknik malerne brugte førhen. Et maleri skulle være i balance ligesom en vægtskål. Der skulle være lige mange ting på hver side af maleriets midte, og det gav den effekt at betragterens øje automatisk søgte mod maleriets midte og centrum. Og i centrum af maleriet var så lige præcis den vigtige ting eller person, som var selve nøglen til at forstå budskabet i maleriet. I musikken kender man også palindrom teknikken fra de værker, som begynder i det sagte og stille og langsom arbejder sig op mod et toppunkt for til sidst at slutte på samme stille måde, som det begyndte. Kort sagt: En mand går op ad at bjerg – så når han toppen og står stille et øjeblik – derefter går han ned ad den modsatte side af bjerget. Det interessante var i midten, da han nåede toppen og kunne overskue det hele. I en palindrom fortælling sker det interessante midt i historien, og ikke til slut i den store finale, som vi er vant til. Datidssalmerne i Det Gamle Testamente er næsten alle bygget op på den måde, at de netop har et dramatisk højdepunkt i midten, lige på det sted hvor gud griber ind og hjælper den fortvivlede mand, der som profeten Jonas synker hjælpeløst ned mod havets bund. I Evangelierne plejer man at sætte vendepunktet ved ”Indtoget Jerusalem”. Her begynder lidelseshistorien, for da Jesus rider ned ad Oliebjerget på sit æsel går det helt bogstaveligt ned ad bakke for ham. Man kunne også gå lidt længere tilbage i historien og vælge det sted hvor det står anført at Jesus begynder sin rejse mod Jerusalem by. Hos Mattæus vil man så her netop være på toppen af et bjerg, forklarelsens bjerg, som er en guddommelig åbenbaring for Peter og to andre disciple. Hvis man finder midten af Mattæus evangeliet udfra antallet af kapitler vil midten nogenlunde være der hvor Jesus går på vandet og Peter(igen!) skal forsøge at gøre ham kunsten efter. Markus evangeliet er det ældste og korteste(16.kap.) og ret præcist midt i kap. 8 findes den meget ”centrale” Peters bekendelse. I de første 7. kap i Markus har Jesus skjult sin sande identitet, men lige midt i evangeliet udbryder Peter til Jesus: ”Du er Kristus den levende Guds søn”. Og det er jo det hele evangeliet drejer sig om. Herefter er der ingen vej tilbage for Jesus, og så tager han Peter og to andre disciple med op på forklarelsens bjerg inden nedturen mod Jerusalem. Lukas evangeliet har 24 kap. og  midten af evangeliet er domineret af lignelser og enetaler, som er beregnet for en større forsamling. Og så sker det alligevel sidst i kap.12, hvor Jesus taler om årvågne tjenere! Pludselig dukker Peter frem og siger til Jesus: ”Er det os du taler om nu, Herre! eller er det alle!”. Og Jesus siger med klar adresse til Peter: ” Den som har fået meget, skal der kræves meget af, og den som har fået meget betroet skal der forlanges så meget mere af!”. Johannes evangeliet er helt anderledes end de tre andre, lige efter midten findes beretningen om Jesus, der opvækker sin gode ven Lazarus fra de døde. Og lige før, præcis i midten er det Lazarus søster, Martha, der siger til Jesus: ”Du er Kristus den levende Guds søn!”. Martha får altså her Peters replik fra midten af Markus evangeliet!  Og en anden kvinde, Maria Magdalene får den fornemme ære i Johannes evangeliet at være den første, der genkender Jesus efter opstandelsen. Det er ikke fordi Peter er kørt helt ud på et sidespor her, det er mere raffineret! Johannes sætter Peter mere i skammekrogen. I det allersidste kap. bliver den genopstandne Jesus ved med at bore i at Peter tre gange på en nat fornægtede Jesus før hanen galede om morgenen. Men så bliver han også taget til nåde igen og får besked på at være hyrde for alle de kristne i fremtiden. Jeg ved ikke om alt dette er tilfældigt, men Peter optræder altså hele tiden i midten af historien. Palindromet spejler sig over sin midte, og Peter er hele tiden i midten! Peter er den kendteste og populæreste af alle disciplene netop af den grund, at mennesker altid har kunnet genkende og spejle sig i selv i ham. Til slut vil jeg lige fremhæve en ægte palindrom lignelse: Lignelsen om det tabte og det fundne, som består af tre lignelser, der tilsammen udgør en helhed: Lignelsen om 1)det mistede får 2) den tabte mønt og 3)den fortabte søn. De tre enkelte lignelser har samme morale, men efter palindrom systemet skal man så lægge mærke til det står i midten – altså det omkvæd der fungerer som overgang mellem de tre lignelser. Det kommer to gange og lyder således: ”Der bliver større glæde i himlen over en synder der omvender sig, end over 99 retfærdige som ikke har brug for omvendelse!” Det er nemlig det helt centrale i evangeliet, det er selve hjertet og midten i budskabet. De ord kunne være sagt til manden i midten, Peter - og alle dem som har spejlet deres liv i hans liv! TF


 

Kommende gudstjenester

7.april, 1. s. e. Påske

Nr. Ørslev 19.00

(Jeppe Sørensen)

 

14.april, 2. s. e. påske

Systofte 19.00

(Jeppe Sørensen)

 

21.april, 3. s e. Påske

Sdr. Kirkeby 14.00

 

Tirsdag den 23. april*

Sangaften 19.00

 

26.april, Bededag

Systofte 19.00

 


 

            


 

 

Du kan også følge med i kirkens liv på Facebook under

"Nr. Ørslev, Systofte og Sdr. Kirkeby Sogne"

 


 

   "Alle skal være oplært af gud"   

(Johannes 6,45)

 

 


  

www.sjaelesorg.nu