Du er her:  Hjem > Artikler > ”Hvis kristendom var et spørgsmål om moral, ville Sokrates være frelseren”

”Hvis kristendom var et spørgsmål om moral, ville Sokrates være frelseren”

Ovenstående citat stammer fra den verdensberømte digter, profet og billedkunstner William Blake (1757-1827). Som præst oplever man tit,at folk bliver flove over, at de bander, fortæller sjofle vittigheder eller drikker øl, når præsten er i nærheden. Jeg kan altid kun svare med træt stemme: ”Det er altså ikke mig, men kun dig selv, det går ud over, hvis du bander, lyver eller stjæler”. I det hele taget opfatter mange kristendom som netop et spørgsmål om småborgerlig moral med masser af påbud og forbud i småtingsafdelingen, og så er det nok præstens opgave at være moralens vogter her! Hvis det virkelig var sådan, så ville Sokrates og ikke Jesus være frelseren, som Blake sagde engang. Snart er vi ved Påsken, hvor vi bliver mindet om Jesu barske lidelser og brutale død. Han ofrer sit liv af kærlighed til sine venner, og besejrer døden på den mest ufornuftige og bagvendte måde. Det har absolut intet med småborgerlig moral og fedtfattig kost at gøre. Moralen har Sokrates og alle de andre store tænkere og filosoffer beskæftiget sig med. Nogle af dem har skrevet murstens tykke bøger om, hvordan vi skal regulere og indrette vores liv helt ned i de mindste detaljer. Den slags har Jesus aldrig blandet sig i! Kristendom er ikke lig med moral, og derfor kan ateister uden religion godt have en høj moral. Moralen er påvirket af De ti Bud og kristendommen, men der ville også være en moral uden kristendommen og De ti Bud. Læg mærke til, at Jesu fjender altid er de meget moralske mennesker.Fjenderne var først og fremmest moralens og lovens vogtere i skikkelse af farisæerne og de  skriftkloge. Jesus derimod gik rundt i landet og tilgav folk deres synder! Det var fuldstændigt uhørt! Det kunne alle de moralske ikke acceptere og blev derfor fjender af Jesus. For det moralske menneske dømmer hele tiden sin næste, og derfor vil det altid være en torn i øjet på moralen, når Jesus tilgiver folk deres synder. Når han siger til den utro kvinde som de alle ville stene til døde: ”Hvis der ikke er nogen her, der vil dømme dig og kaste den første sten, så vil jeg heller ikke. Gå, og synd fra nu af ikke mere” TF

Kommende gudstjenester 

 


 

 

20. januar, 2. s. e. H3K

Nr. Ørslev 10.30

Systofte 14.00

 

Tirsdag den 22. januar

Sangaften 19.00

 

27. januar, 3. s. e. H3K

Sdr. Kirkeby 10.30

Nr. Ørslev 14.00

 

3. februar, 4. s. e. H3K

Systofte 10.30

Nr. Ørslev 14.00 (Konfirmandgudstjeneste)

 

10. februar, Sidste s. e. H3K

Sdr. Kirkeby 19.00

(Evt. Hanne Lund)

 

17. februar, Septuagesima

Nr. Ørslev 10.30

Systofte 14.00

 

 

 

Tirsdag den 11. december

Sangaften 19.00

 

16. december, 3. s. i Advent

Sdr. Kirkeby    14.00 (Julestue)

(Hanne Lund)

 

23. december, 4. s. i Advent

Nr. Ørslev    14.00

(Adventskransens 4 lys)

 

24. december, Juleaften

Systofte 14.00

Nr. Ørslev 15.15

Sdr. Kirkeby 16.30

 

25. december, Juledag

Systofte 10.30

Sdr. Kirkeby 14.00

 

26. december, 2. juledag

Nr. Ørslev 14.00   14.00

(Hanne Lund)

 

30. december, Julesøndag

Sdr. Kirkeby   14.00

 

1. januar, Nytårsdag

Systofte 14.00 (Champagne)

Nr. Ørslev 16.00 (Champagne)

 

 


 

             

Hent den seneste udgave af Kirkebladet her


 

 

Du kan også følge med i kirkens liv på Facebook under

"Nr. Ørslev, Systofte og Sdr. Kirkeby Sogne"

 


 

   "Alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn"   

(Romerbrevet 8,14)

 

 


  

www.sjaelesorg.nu