Du er her:   Hjem > Artikler > Kø ved håndvasken og en farlig opstandelse

Hver gang, jeg gennemgår Jesu lidelseshistorie med en nyt konfirmandhold, kan jeg ikke lade være med samtidig at forklare de unge mennesker om alle de udtryk og talemåder i vores sprog, som stammer fra netop lidelseshistorien. De fleste kender og bruger udtrykkene i flæng, men tænker nok ikke nærmere over, at de egentlig stammer fra lidelseshistorien og dermed påskedagene. Vi har ikke nær så mange talemåder, der kommer fra Juleevangeliet. Jeg tror, det er et vidnesbyrd om, at Påsken i tidligere tider stod meget stærkere i danskernes bevidsthed end Julen. Kalkmalerierne peger da også i den retning. Her kommer et lille uddrag! Hvis vi begynder på Skærtorsdag ved den sidste nadver, så får vi forklaringen på, hvorfor det bringer ulykke at ”Sidde 13 til bords”. Der var Jesus plus 12 disciple, det var en for meget – nemlig ham, som er ”Judas forræderen”. Forræderens løn var de ”30 sølvpenge”. Og ”Judaspenge” har givet navn til en almindelig ukrudtsplante, som står tilbage om vinteren med de karakteristiske møntformede og sølvfarvede frøkapsler, længe efter selve planten er visnet. Under måltidet siger Jesus om brødet: ”Dette er mit legeme”, og når præsten tilbage i middelalderen ved nadveren i kirken sagde ”Dette er Kristi legeme”, så sagde han ordene på latin: ”Hoc est corpus Kristi”. Selvom menigheden ikke forstod latin, var de godt klar over, at her foregik noget trylleri, de hørte de latinske ord som ”Hokus pokus” . Senere på aftenen i Getsemane Have  udpeger Judas Jesus for de romerske soldaterne, ved at give ham et kys. Det såkaldte ”Judaskys”, som betyder forræderi mod en, man elsker. I haven vakler Jesus i troen og beder gud om, at ”Dette bæger måtte gå ham forbi”, som er fast talemåde om en ubehagelig ting, man gerne vil være fri for, men ikke kan undgå. Disciplene falder i søvn, og Jesus konstaterer, at ”Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt”. Først bliver Jesus ført til jødernes råd, men de sender ham videre til Pilatus og romerne for at få ham dødsdømt. Pilatus prøver at sende Jesus videre til kong Herodes, som bestemmer over Galilæa, hvor Jesus kommer fra. Herodes prøver at sno sig uden om og sender Jesus tilbage til Pilatus. Heraf kommer udtrykket ”Fra Herodes til Pilatus”, som betyder, at man går forgæves fra det ene sted til det andet uden at opnå noget. Pilatus ender så med Sorteper, men bedyrer, at han personligt ikke har skyld i Jesu død. Det understreger han ved ”At vaske sine hænder”, som betyder, at man prøver at flygte fra sit ansvar og sin skyld. Den nyeste variation at den talemåde stammer fra Farum byråd, hvor der ligefrem er ”Kø ved håndvasken”.  Den mørke, dystre Langfredag er Jesus korsfæstelses- og dødsdag, en rigtig ulykkesdag! ”Tretten til bords” som ved den sidste nadver bringer også ulykke, og 13 tallet går hen og bliver ulykketal. Kombinationen af tretten til bords og Langfredag bliver således til ”Fredag den 13.”, som er den allerværste ulykkedag. Vejen Jesus går med korset er tung. Heraf kommer udtryk som: ”Vi har alle vore kors at bære” og ”Enhver må bære sit eget kors” samt at ”Han må krybe til korset” eller ”Segner under vægten at sit kors”. Jesus forudsiger også ”Jerusalems ødelæggelse”, som betyder totalt rod, kaos og hærværk. Og til bødlerne siger han: ”Tilgiv dem, de ved ikke hvad de gør”, som de bedrevidende kan sige om de tungnemme, der ikke forstår, hvad der er i færd med at lave af ulykker. Jesu sidste ord på korset: ”Min gud min gud, hvorfor har du forladt mig!” har givet os udtrykket ”Gudsforladt”, som betegner den store håbløshed. Forladt af Gud og mennesker er man overladt til sig selv, men alligevel er man stadigvæk ”På Herrens mark!”, som igen betyder at man overladt til Guds nåde alene som Jesus. Ved opstandelsen påskemorgen kommer kvinderne ud til graven for at smøre Jesu legeme med salve og olie, det hører nemlig med, at den døende kan få ”Den sidste olie”. kvinderne kom med knugede og forstenede hjerter og ansigter, da de så at stenen var væltet bort fra graven. Det var begyndelsen til deres egen lettelse og glæde, og man kan sige ”At der faldt en sten fra deres hjerter”.  Soldaterne ved graven var faldet i søvn, og stenen var væltet væk fra indgangen. Bedst som ”De troede, at den hellige grav var velforvaret”, så ”Blev de taget på sengen”. Da rygtet om Jesu opstandelse spredte sig, så opstod der tumulter i Jerusalem – Ja! Man kan roligt sige, at der blev ”En farlig opstandelse”  TF.


 

Kommende gudstjenester

23.juni, 4. s. e. Trin.

Strandkirken 10.00

Systofte 14.00

 

 30.juni, 5. s. e. Trin.

Nr.Ørslev 9.30

Sdr. Kirkeby 11.00

 

Lørdag 6. juli

Fuglsang Kunstmuseum 11.00

(Pilgrimsvandring)

 

 7.juli, 6. s. e. Trin.

Systofte 11.00

 

 14.juli, 7. s. e. Trin.

Nr. Ørslev 14.00

 

 21.juli, 8. s. e. Trin.

Sdr. Kirkeby 14.00

 


 

            


 

 

Du kan også følge med i kirkens liv på Facebook under

"Nr. Ørslev, Systofte og Sdr. Kirkeby Sogne"

 


 

   "Alle skal være oplært af gud"   

(Johannes 6,45)

 

 


  

www.sjaelesorg.nu