Du er her:   Hjem >  Aktivteter

 Aktivteter

 Høstgudstjenester

Der er høstgudstjenester i Nr. Ørslev Kirke den 5. september kl. 11.00 og i Sdr. Kirkeby Kirke den 5. september kl. 14.00 og endelig i Systofte Kirke den 12. september kl. 11.00. Efter høstgudstjenesten i Sdr. Kirkeby Kirke er der sammenkomst i Sognehuset.

 

  

Sangaftener

I Nr. Ørslev Præstegårds konfirmandstue ca. 1 gang om måneden. Vi synger efter den nye højskolesangbog, og kirkernes organist vil sidde klar ved klaveret til at spille melodien til de sangønsker, vi kommer med.  Pause med kaffe, kage og frugt undervejs. Efter lang tids corona nedlukning, vil vi forsøge at synge sammen igen. Efterårets sangaftener bliver på følgende dage: Tirsdag den 14. september, tirsdag den 12. oktober, tirsdag den 9. november og tirsdag den 14. december. Den 14. december serverer vi hjemmelavet gløgg og æbleskiver. Alle dage kl. 19.00, fri entré, og alle er naturligvis velkomne.

 

 

 Landsby aftener

I Sdr. Kirkeby sognehus holdes landsbyaftener onsdag den 1. september og herefter den første onsdag i måneden året rundt fra kl. 19.00-21.00. Her møder du din nabo under afslappede og kreative forhold. Der er kaffe/te.

 

Bibelhistorie for voksne

Torsdag den 23. september og torsdag den 21. oktober og torsdag den 25. november. Alle dage kl. 19.30 i Nr. Ørslev Præstegårds konfirmandstue. Bibelen er en stor og mangfoldig bog. Mange mennesker har i årenes løb givet udtryk, at de godt kunne tænke sig at vide lidt mere om alle bibelens kendte og knap så kendte fascinerende historier. Det er bare som om, det er lidt svært at få den store bog til at åbne sig ordentligt for den interesserede læser. Det kan være svært at finde rundt i biblen og få det store overblik og opdage de røde tråde i det mylder af vidt forskellige skrifter. Og så er sproget mildt sagt af og til noget knudret! Tom Friis vil genfortælle både kendte og ukendte historier fra Biblen, og det vil helt sikkert åbne op for samtaler om livets store spørgsmål. Det er nemlig formålet med bibelhistorierne. Der kræves ikke nogen særlige forudsætninger for at være med, man kan bare møde op.

 

 Johannes Åbenbaring - Det Ny Jerusalem

 

 Det Voxne Kammerkor synger Merete Bandaks salmer

Koncert i Systofte kirke søndag den 26. september kl. 14.00

Det voxne kammerkor er et ambitiøst kammerkor, bestående af 8 sangere samt korlederen Lena Maaløe. I Systofte Kirke vil koret synge 8 helt nye salmer af salmedigteren Merete Bandak. Salmerne er netop blevet optaget på den store nationale database salmer.dk, og de bliver præsenteret af Merete selv. Fri entré, og alle er naturligvis velkomne.

 

 Det voxne kammerkor

 Merete Bandak

 

Kristuskrans Meditation           

Du kan komme til Kristuskrans meditation: Søndag den 3. oktober kl. 14.00 i Nr. Ørslev Kirke og kl. 16.00 i Sdr. Kirkeby Kirke samt onsdag den 13. oktober kl. 17.00 i Klosterkirken. Alle tre gange ved sygehuspræst Birthe Gunhild Friis og sognepræst Tom Friis. Det bliver små gudstjenester med meditation og refleksion over høst og efterår. Det kræver ingen forudsætninger at deltage. Du kan låne en Kristuskrans i gudstjenesten og får en lille folder med hjem til evt. eget brug efterfølgende. Alle er hjerteligt velkomne.

 Kristuskrans

 

Præstepraktikant

Lolland – Falsters Stift har igennem en årrække inviteret teologistuderende på besøg, så de kan danne sig et indtryk af vores landsdel, og dermed måske få lyst til at søge en ledig stilling her på Sydhavsøerne. De teologistuderende kommer på besøg en weekend og indlogeres hos en lokal præst. I år får vi besøg af en sådan praktikant hos os. Det er planen, at praktikanten skal prædike ved gudstjenesten den 10. oktober kl. 11.00 i Nr. Ørslev Kirke.

 

Helt eller skurk? - Et spændende foredrag om Hans Egede ved Mads Fægteborg

Mandag den 11. oktober kl. 19.00-21.00 i Maribo Sognehus. Arrangeret af Det mellemkirkelige Stiftsudvalg. Gratis adgang. Alle er velkomne

 

 

Vi mindes vore døde

Alle Helgen er dagen, hvor vi mindes de døde. Traditionen tro vil vi i kirken nævne navnene på dem, som er gået bort i sognene siden sidste Alle Helgen. Det gælder også navnene på dem, som er blevet begravet eller bisat fra vores kirker, selvom de har boet uden for området. Dette finder sted på Alle Helgen søndag den 7. november i Systofte Kirke kl. 11.00, i Sdr. Kirkeby Kirke kl. 14.00 og Nr. Ørslev Kirke kl. 19.00

 

 

Adventshilsen 2018

Nr. Ørslev, Systofte og Sdr. Kirkeby sognes ”Sig det med blomster” hilsen til alle i de tre sogne, som er fyldt 75 år. Vi bringer Julestjerner ud lørdag den 27. november.

Forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne

Søndag den 21. november kl. 14.00 i Maribo Domkirke

Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg arrangerer forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne i Maribo Domkirke. Det er et stort fælles arrangement for hele stiftet, og efter tilladelse fra biskoppen er det tilladt at henlægge sognegudstjenesten til domkirken på denne dag. Efter gudstjenesten er der foredrag over emnet ”De forfulgte kristne - også vores ansvar?” ved biskop emeritus og nuværende formand for "Tænketank for forfulgte kristne" Karsten Nissen. Det samlede arrangement inklusiv pause med en forfriskning forventes at slutte kl. 16.30.

Karsten Nissen

 

Familiegudstjenester

  1. søndag i Advent, den 28. november i Nr. Ørslev Kirke kl. 14.00 og i Sdr. Kirkeby Kirke kl. 16.00. Kirkens Kor vil synge for med lucia- og julesange ved dagens to Børne/Familiegudstjenester,

og præsten vil nok illustrere en af biblens mere farverige historier. I Sdr. Kirkeby vil der efter familiegudstjenesten være hyggeligt samvær og julehistorier i Sognehuset bag ved kirken.

 

 

 

 


 

 Kommende gudstjenester

10.oktober, 19. s. e. Trin.

Nr. Ørslev 11.00 (Praktikant)

 

Tirsdag den 12. oktober

Sangaften 19.00

 

Onsdag 13. oktober 

Klosterkirken 17.00 (Meditation m. Kristuskrans)

17.oktober, 20. s. e. Trin.

Systofte 14.00

 

Torsdag den 21. oktober

Studiekreds 19.30

 

24.oktober, 21. s. e. Trin.

Sdr. Kirkeby 14.00 (Jeppe Sørensen)

 

31.oktober, 22. s. e. Trin.

Nr. Ørslev 11.00

Systofte 14.00

 

Lørdag den 6. november

Nr. Ørslev 10.00 (Dåb)

 

 7.november, Alle Helgens dag

Systofte 11.00

Sdr. Kirkeby 14.00

Nr. Ørslev 19.00

 

 


 

            


 

 

Du kan også følge med i kirkens liv på Facebook under

"Nr. Ørslev, Systofte og Sdr. Kirkeby Sogne"

 


 

   "Alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn"   

(Romerbrevet 8,14)

 

 


  

www.sjaelesorg.nu