Du er her:   Hjem >  Aktivteter

 

Høstgudstjenester

Der er høstgudstjenester i Nr. Ørslev Kirke den 4. september kl. 11.00 og i Systofte Kirke den 11. september kl. 11 samt i Sdr. Kirkeby Kirke den 11. september kl. 14.00. Efter høstgudstjenesten i Sdr. Kirkeby Kirke er der sammenkomst i Sognehuset.

 

 

Sangaftener

Sangaftenerne i Nr. Ørslev Præstegårds konfirmandstue ca. 1 gang om måneden begynder igen efter sommerferien. Vi synger fra den nye højskolesangbog, og kirkernes organist vil sidde klar ved klaveret til at spille melodierne til de sangønsker, vi kommer med.  Pause med kaffe, kage og frugt undervejs. Her i efteråret er der sangaften på følgende datoer: Tirsdag den 13. september; tirsdag den 11. oktober; tirsdag den 8. november og tirsdag den 6. december. Alle dage kl. 19.00, fri entré, og alle er naturligvis velkomne.

 

 

Landsby aftener

I Sdr. Kirkeby sognehus holdes landsbyaftener onsdag den 7. september og herefter den første onsdag i måneden året rundt fra kl. 19.00-21.00. Her møder du din nabo under afslappede og kreative forhold. Der er kaffe/te.

   Sognehuset lige til højre for Sdr. Kirkeby Kirke

Bibelhistorie for voksne

Torsdag den 29. september og torsdag den 27. oktober og torsdag den 24. november. Alle dage kl. 19.30 i Nr. Ørslev Præstegårds konfirmandstue. Bibelen er en stor og mangfoldig bog, og ikke altid let tilgængelig. Tom Friis vil genfortælle både kendte og ukendte historier fra Biblen, og det vil helt sikkert åbne op for samtaler om livets store spørgsmål. Det er nemlig formålet med bibelhistorierne. I øjeblikket læser vi i Apostlenes gerninger. Der kræves ikke nogen særlige forudsætninger for at være med, man kan bare møde op.

 

  Paulus fylder meget i apostlenes gerninger

 

Biskop Skovsgaard vender tilbage

(dog kun for en kort bemærkning)

Da vores forhenværende biskop Steen Skovsgaard stoppede som biskop over Lolland-Falsters Stift, var det for at blive Ph.d. studerende ved Århus Universitet med henblik på at sammenligne forestillinger om dommedag hos kristne og muslimer. Steen Skovsgaard har nu med held forsvaret sin Ph.d. grad og vil derfor gerne holde foredrag om sit projekt her i sit gamle stift. Det sker torsdag den 6. oktober kl. 19.00 i Maribo Sognehus. Gratis adgang. Arrangeret af Lolland-Falsters Mellemkirkelige Stiftsudvalg.

 

Steen Skovsgaard

 

Pilgrimsvandring på Engstien i Sdr. Kirkeby

Lørdag den 29. oktober kl. 11.00 kan du komme på en 2 km lang pilgrimsvandring på den nyanlagte Engstien ved Sdr. Kirkeby Kirke. Vi mødes i Sdr. Kirkeby Kirke og går derfra forbi den nye kopi af Sønder Kirkebystenen, en runesten, der i dag står på Nationalmuseet. Derefter går vi forbi gadekæret med de fire nye håndlavede og farverige mosaikfrøer. Herefter går vi over eng, mark og skov med nye plankebroer gennem vådområder. Vi ser den nybyggede skovbalkon og bålpladsen ved søen. Vi ender ved sognehuset, hvor vi spiser vores madpakker. Tag vand og madpakke med.

 

 Andagt på stien

 

Projektet med Engstien, runestenen og mosaikfrøerne er et af de nominerede initiativer til årets ”Den Kirkelige Initiativpris 2022”, der afsløres ved årets Landemode onsdag den 5. oktober.

 

Mosaikfrøerne foran Sdr. Kirkeby kirke

 

 

Præstepraktikant

Lolland – Falsters Stift har igennem en årrække inviteret teologistuderende på besøg, så de kan danne sig et indtryk af vores landsdel, og dermed måske få lyst til at søge en ledig stilling her på Sydhavsøerne. De teologistuderende kommer på besøg en weekend og indlogeres hos en lokal præst. I år får vi forhåbentlig igen besøg af en sådan praktikant hos os. Det er planen, at praktikanten skal prædike ved gudstjenesten den 9. oktober kl. 11.00 i Nr. Ørslev Kirke.

 

 tidligere praktikant i Nr. Ørslev kirke

 

 

Kristuskrans meditation

Der vil være Kristuskrans meditation i Systofte Kirke tirsdag den 18. oktober kl. 17.00 og i Klosterkirken onsdag den 19. oktober kl. 17.15 ved sygehuspræst Birthe Friis og sognepræst Tom Friis. Vi mødes og har en lille stund med meditation, sang og refleksion. Du kan låne en Kristuskrans i gudstjenesten. Du kan også få en lille folder med hjem, som måske kan inspirere dig til Kristuskrans meditation derhjemme.

  

 

 

Vi mindes vore døde

Alle Helgen er dagen, hvor vi mindes de døde. Traditionen tro vil vi i kirken nævne navnene på dem, som er gået bort i sognene siden sidste Alle Helgen. Det gælder også navnene på dem, som er blevet begravet eller bisat fra vores kirker, selvom de har boet uden for området. Dette finder sted på Alle Helgen søndag den 6. november i Systofte Kirke kl. 11.00, i Sdr. Kirkeby Kirke kl. 14.00 og Nr. Ørslev Kirke kl. 19.00

 

Forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne - Folkekirkens Nødhjælp fylder 100 år

Forbønsgudstjenesten for forfulgte kristne vil i år tillige være en markering af 100-års jubilæum for Folkekirkens Nødhjælp. Dette finder sted i Maribo Domkirke søndag den 20. november kl. 14.00. Biskop Marianne Gaarden prædiker og generalsekretær i Folkekirkens nødhjælp, Birgitte Quist Sørensen, vil holde et oplæg. Det er en stor fælles gudstjeneste for alle interesserede i hele stiftet. Alle er velkomne. Arrangeret af Lolland Falsters Stifts Mellemkirkelige udvalg.

 

                

Birgitte Quist Sørensen    Biskop Marianne Gaarden

 

Adventshilsen 2022

Nr. Ørslev, Systofte og Sdr. Kirkeby sognes ”Sig det med blomster” hilsen til alle i de tre sogne, som er fyldt 75 år. Vi bringer Julestjerner ud lørdag den 26. november.

 

Familiegudstjenester

  1. søndag i Advent, den 27. november i Nr. Ørslev Kirke kl. 14.00 og i Sdr. Kirkeby Kirke kl. 16.00. Kirkens Kor vil synge for med lucia- og julesange ved dagens to Børne/Familiegudstjenester,

og præsten vil nok illustrere en af biblens mere farverige historier. I Sdr. Kirkeby vil der efter familiegudstjenesten være hyggeligt samvær og julehistorier i Sognehuset bag ved kirken.

 

 

 

 

  

 

 

 

 


 

Kommende gudstjenester

4.september, 12. s. e. Trin.

Systofte 9.30

Nr. Ørslev 11.00 (Høst)

 

11.september, 13. s. e. Trin.

Systofte 11.00 (Høst)

Sdr. Kirkeby 14.00 (Høst)

 

Tirsdag den 13. september

Sangaften 19.00

 

18.september, 14. s. e. Trin.

Nr. Ørslev 9.30

Sdr. Kirkeby 11.00

 

25.september, 15. s. e. Trin.

Systofte 14.00 (John Andersen)

 

Torsdag den 29. september

Studiekreds 19.30

 

2.oktober, 16. s. e. Trin.

Sdr. Kirkeby 11.00

Nr. Ørslev 14.00

 

 


 

            


 

 

Du kan også følge med i kirkens liv på Facebook under

"Nr. Ørslev, Systofte og Sdr. Kirkeby Sogne"

 


 

   "Alle skal være oplært af gud"   

(Johannes 6,45)

 

 


  

www.sjaelesorg.nu