Du er her:   Hjem >  Aktivteter

 

Friluftsgudstjeneste 

Det er planen, at vi fejrer gudstjeneste under åben himmel i Nr. Ørslev Præstegårdshave på 2. Pinsedag, den 29. maj kl. 14.00, og der vil efterfølgende også være kaffebord i haven. NB! Såfremt det skulle blive regnvejr, rykker vi inden døre i kirken og konfirmandstuen.

 

  Havegudstjeneste

  

Koncert med Steen Persson og venner

Lørdag den 3. juni kl. 15.00 i Nr. Ørslev Kirke vil harmonikaspilleren Steen Persson give koncert sammen med Bitten Schneidereit på fløjte og sanger Anne Persson. Bitten er oprindelig klassisk musiker med en fortid i symfoniorkester, mens Anne har en baggrund i kirkemusikken, som kirkesanger, men også den lettere genre. Steen spiller på harmonika og har en fortid inden for popmusikken.

Samarbejdet med Bitten har gjort det til en blanding af klassisk, kirkemusik og giro 413. Gratis adgang. Alle er velkomne.

 

Steen Persson Trio

 

Sangaftener

I Nr. Ørslev Præstegårds konfirmandstue tirsdag den 6. juni kl. 19.00. Fri entré, og alle er naturligvis velkomne. Vi synger fra den nye højskolesangbog, og kirkernes organist vil sidde klar ved klaveret til at spille melodierne til de sangønsker, vi kommer med.  Pause med kaffe, kage og frugt undervejs. Dette bliver så forårets og forsommerens sidste sangaften, vi vender tilbage til september.  

 

Bibelhistorie for voksne

Tirsdag den 23. maj og 27. juni begge dage kl. 19.30 i Nr. Ørslev Præstegårds konfirmandstue kl. 19.30, derefter holder bibel for voksne sommerferie i juli og august. Bibelen er en stor og mangfoldig bog, og ikke altid let tilgængelig. Tom Friis vil genfortælle både kendte og ukendte historier fra Biblen, og det vil helt sikkert åbne op for samtaler om livets store spørgsmål. Det er nemlig formålet med bibelhistorierne. Der kræves ikke nogen særlige forudsætninger for at være med, man kan bare møde op.

 

 Pinse

 

Besøg fra Margrethe Kirken

Danmarks først kvindelige præst, Johanne Andersen virkede som præst for Lolland-Falsters Valgmenighed i Nr. Ørslev kirke omkring 10 år fra 1948. Derefter tog hun først til Vigerslev kirke i 1957, og i 1965 tog hun til den nybyggede Magrethekirken i Valby. Her virkede hun frem til sin pension. Den 9. juli kl. 11.30 får vi besøg af en gruppe fra netop Margrethe Kirken. De har deres præst Karin Thanning med, og hun vil forestå dagens gudstjeneste. Efter gudstjenesten vil Birthe og Tom Friis i fællesskab fortælle om Johanne Andersen og Lolland – Falsters Valgmenighed.

 

Margrethe kirken i Valby

I forbindelse med det store 75-års Jubilæum for de kvindelige præster, er der blevet lavet en fin mindeplade for Johanne Andersen. Den hænger nu i våbenhuset i Nr. Ørslev kirke.

 

  Mindepladen for Johanne Andersen

 

Grøn Kirkes formål er med et kirkeligt og teologisk udgangspunkt at inspirere og motivere individer, menigheder, kirker, kirkegårde, kirkelige organisationer og skoler til at tage et medansvar for de klima- og miljøudfordringer, verden står overfor. Sdr. Kirkeby er blevet Grøn Kirke, og har længe for inden været "grønt orienterede”.  Nu glæder de sig over nu at deltage i Grøn Kirkers fællesskab. Medlemskabet er for Sdr. Kirkeby en åbning til mere lokal samtale om emnet. Derudover har Sdr. Kirkeby megen biodiversitet i skov og eng med jævnligt nye tiltag. På kirkegården er en del stauder sat i gang til gavn for bier, insekter og fugleliv. Der er også krydderurter og frugttræer ved sognehuset. Gudstjenesten i Sdr. Kirkeby Kirke søndag den 2. juli kl. 14.00 vil netop have være en grøn gudstjeneste med fokus på respekten for skaberværket.

 

 

Kristuskrans meditation om den hellige Birgitta

Søndag den 23. juli er det 650 år siden den stærke og visionære svenske kvinde Birgitta fra Vadstena i Sverige døde i 1373. Nogle af de tanker reformationen senere bragte med sig, kender vi allerede hos Birgitta. I 1416 byggede man et Birgittakloster i Maribo, og i dag ligger PilgrimsHuset Maribo, hvor klosteret lå. Der bliver fejringer af Birgitta lokalt og selvfølgelig især i Maribo. Her på stedet vil der være Kristuskrans meditation, hvor Birgitta indgår, tirsdag den 18. juli kl. 17.00 i Nr. Ørslev Præstegårds konfirmandstue og onsdag den 19. juli kl. 17.15 i Klosterkirken ved sygehuspræst Birthe Friis og sognepræst Tom Friis.

 

 Den Hellige Birgitta

  

Grundtvigs livshistorie i ord og toner

Vi har en stærk tradition for fællessang i Danmark. Det er vi i høj grad blevet mindet om i den svære Corona tid, hvor fællessangen på en fin måde har været med til at skabe sammenhæng og fællesskabsfølelse, selv om vi ikke måtte ses. I Grundtvigs tid (1783-1872) skete der store omvæltninger i Danmark og i Europa. Mange af de store begivenheder kan vi finde beskrevet i højskolesangbogens repertoire. Grundtvigs egen historie er også interessant. Onsdag den 6. september vil der være et såkaldt sangforedrag i Sdr. Kirkeby Kirke 19.00 ved Birgitte Hansen. Vi følger Grundtvig gennem livet og synger nogle af de Grundtvig-sange, som vi finder i højskolesangbogen. Sangforedraget er arrangeret i samarbejde med Grundtvigsk Forum på Vartov i København. Alle er velkomne. Gratis adgang.

 

   Grundtvig

  

 

 

 

 

 


 

Kommende gudstjenester

21.maj, 6. s. e. påske

Sdr. Kirkeby 11.00

(Kor medvirker)

 

Tirsdag den 23. maj*

Studiekreds 19.30

 

28.maj, Pinsedag

Nr. Ørslev 9.30

Systofte 11.00(Dåb)

 

29.maj, 2. pinsedag

Nr. Ørslev Præstegårds have 14.00

(Friluftsgudstjeneste)

 

Lørdag 3. juni

Nr. Ørslev 15.00 (Koncert med Steen P trio)

 

4.juni, Trinitatis

Systofte 17.00

Sdr. Kirkeby 19.00

 

Tirsdag den 6. juni*

Sangaften 19.00

 

11.juni, 1. s. e. Trin.

Nr. Ørslev 19.00

(Jeppe Sørensen)

 


 

            


 

 

Du kan også følge med i kirkens liv på Facebook under

"Nr. Ørslev, Systofte og Sdr. Kirkeby Sogne"

 


 

   "Alle skal være oplært af gud"   

(Johannes 6,45)

 

 


  

www.sjaelesorg.nu