Du er her:   Hjem > Nr. Ørslev Kirke

Nørre Ørslev Sogn på Falster har ca. 500 indbyggere og er beliggende i grænseområdet mellem øens 4 tidligere  kommuner ca. 7 km. Øst for Nykøbing F. Sognet består af byerne Nørre Ørslev og Listrup, samt et par mindre lokaliteter.

Nørre Ørslev Kirke er fra ca.1150-1200, beliggende som en ”ø” og rundkørsel midt i landsbyen af samme navn.

   I gamle dage læste man årstallet 1001 i tårnets øverste hvide felt, og mente at dette måtte være kirkens byningsår. Kan du se 1001?

 Kirken er (lyse)rødkalket og teglhængt og består af et senromantisk kor med rundbuede vinduer og  skib med spidsbuede vinduer, et sengotisk tårn og et nyere våbenhus. Blændet hvidkalket kvindeindgang mod nord. Altertavle (1874), træskærerarbejde af Thorvaldsen-eleven N. W. Fjeldskov over motivet ”Jesus og de små børn”. Prædikestol fra 1500-tallet, restaureret og bragt tilbage til oprindeligt udseende i 1999.Alterstager fra 1625-30. Døbefont, romansk monolit af granit, evt. med runer på basis. Dåbsfad (nederlandsk) med fremstilling af Jesu dåb fra 1625. Ældre korbue-krucifiks fra 1300-tallet opbevares på Maribo Stiftsmuseum. Kirkens nuværende korbue-krucifiks er fra 1732. Klokker fra 1634 og 1763. Klokkereb ført ned i selve kirkerummet, hvorfra der blev ringet manuelt indtil for et par år siden, hvor der blev installeret automatisk klokkeringning.

På tårnets vestgavl læstes førhen ud af ornamentikken årstallet 1001, hvorfor man troede, at kirken var bygget det år. Smukt og velholdt gammelt kirkegårds dige af kløvet kamp med originale indmurede jernringe til fortøjning af heste mod syd (Horsefaldet).

Sognet har ført en omskiftelig tilværelse som både selvstændigt pastorat og lagt sammen med forskellige andre nabosogne. Siden maj 2003 har det været hovedsogn i ”Nørre Ørslev - Systofte - Sønder Kirkeby Pastorat”.

Nørre Ørslev Kirke var hjemsted for Stiftets eneste Valgmenighed nogensinde i perioden 1923-1970. I valgmenigheden virkede Danmarks første kvindelige præst, Johanne Andersen.

 


 

Kommende gudstjenester

23.juni, 4. s. e. Trin.

Strandkirken 10.00

Systofte 14.00

 

 30.juni, 5. s. e. Trin.

Nr.Ørslev 9.30

Sdr. Kirkeby 11.00

 

Lørdag 6. juli

Fuglsang Kunstmuseum 11.00

(Pilgrimsvandring)

 

 7.juli, 6. s. e. Trin.

Systofte 11.00

 

 14.juli, 7. s. e. Trin.

Nr. Ørslev 14.00

 

 21.juli, 8. s. e. Trin.

Sdr. Kirkeby 14.00

 


 

            


 

 

Du kan også følge med i kirkens liv på Facebook under

"Nr. Ørslev, Systofte og Sdr. Kirkeby Sogne"

 


 

   "Alle skal være oplært af gud"   

(Johannes 6,45)

 

 


  

www.sjaelesorg.nu