Du er her:  Velkommen - aktuelt

Velkommen - aktuelt

 De nye menighedsråd

Menighedsrådene har konstitueret sig og fordelt posterne

Sdr. kirkeby  menighedsråd:

Bo Sort Søgaard (Formand, Præstegårdsudvalg,Valgbetstyrelse, Underskriftberettiget), Heinrich Juncher (Intern Kasserer, Underskriftberettiget), Carina Hagen Holst (Næstformand, Valgbestyrelse, Underskriftberettiget), Sashia Haiberg (Kirkeværge), Mette Aagaard(Kontaktperson, Valgbestyrelse)

Stedfortrædere:

Ulla jørgensen (Valgbestyrelse), Annette Lindskov Petersen, Solvej Hansen (Sekretær)

Nr. Ørslev-Systofte  Menighedsråd ( 4 fra hvert sogn)

Knud Brusgaard Nielsen (Formand, Valgbestyrelse, Sekretær, Underskriftberettiget) Helen Karen Bille Hansen(Præstegårdsudvalg, Valgbestyrelse), Jannie Bech (Kontaktperson, Kirkeværge for Nr. Ørslev), Jens Arthur Lollike (Næstformand, Valgbestyrelse, Underskriftberettiget),John Christian Nielsen, Jørn Erland Blomquist (Intern Kasserer),Povl Johannes Aage (Kireværge for Systofte), Søren Dahldorph Jørgensen (Præstegårdsudvalg)

stedfortrædere:

 Finn Hemmingsen (Systofte), Else Marie Pedersen (Systofte), Ragna Lollike(Systofte), Christina Jakobsen (Nr. Ørslev),Pia Grønning (Nr. Ørslev).

 -------------------

Folkekirkens retningslinjer fra den 9. oktober vedrørende deltagerantal her i coronatiden gælder er stadig de gældende og ligner lidt de forrige fra juni måned

Der gælder selvfølgelig stadigvæk de generelle anvisninger m.h.t. håndvask, afspritning og afstand. De nye krav til afstand hedder  4 kvadratmeter pr person, hvis der synges, og 2 kvadratmeter pr person uden sang.

Desuden skal man have mundbind på når man ankommer til kirken og når man forlader kirken. Dog ikke når man sidder på´sin plads, og heller ikke når man går til alters

De nye retningslinjer indskrænker altså det maximale deltagerantal, når der synges.:

Systofte kirke: 68 uden sang og 34 med sang

Sdr. Kirkeby Kirke: 56 uden sang og 28 med sang

Nr. Ørslev kirke: 60 uden sang og 30 med sang

NB!

Vi er blevet meget kreative med at fremstille videoer i karantæne tiden. Man kan se små  videooptagelser fra kirkerne til hver eneste kirkedag i den tid, kirkerne har været lukket. Man kan finde disse små andagtsvideoer på kirkernes Facebookside:

"Nr. Ørslev, Systofte og Sdr. Kirkeby Sogne"

samt på Youube kanalen:

"Birthe og Tom Friis"

 ------------

 

Corona Juleaften med adgangskort

I skrivende stund må vi ikke være særlig mange i kirkerne grundet coronavirus. De maximale deltagerantal ved gudstjenester og kirkelige handlinger er for Systofte kirke: 68 uden sang og 34 med sang, for

Sdr. Kirkeby Kirke: 56 uden sang og 28 med sang og endelig for Nr. Ørslev kirke: 60 uden sang og 30 med sang. Det betyder, at der slet ikke er plads til alle dem, der gerne vil i kirke juleaften. Vores løsning i år bliver, at vi for det første undlader fællessangen, så det kun er kirkesangeren, der synger juleaften. Så må vi nemlig være dobbelt så mange, som vi må med sang. For det andet skal man have en billet for at komme ind i kirken Juleaften. Billetterne er gratis og kan fås fra den 7. december hos de tre gravere eller præsten. Hos graver Claus Kepp Hansen tlf. 54 86 80 77 /23 30 80 87 for Systofte kirke, hos graver Birgitte Kristensen tlf. 20 10 14 56 for Nr. Ørslev Kirke, hos graver Helle Bjørn tlf. 25 86 71 78 / 54 9375 50 for Sdr. Kirkeby Kirke, og endelig hos sognepræst Tom Friis tlf. 54 86 80 42 / 23 35 00 70 for alle tre kirker. Billetterne uddeles efter først til mølle princippet. Der uddeles 68 for Systofte kirke, 60 for Nr. Ørslev Kirke og 56 for Sdr. Kirkeby Kirke. Jeg kan kun opfordre folk til at besøge kirkerne på nogle af de mange andre gudstjenester i juletiden. Der er nok af dem! Sådan er det hele desværre i øjeblikket. Alt er med forbehold, og langtidsplanlægning fungerer slet ikke for tiden. Hvem ved, hvad der sker i næste uge? Og så kan vi filosofere lidt over, at den første Jul netop var en Jul, der slet ikke gik som Josef og Maria havde planlagt. Alligevel fandt de ud af det, det kan vi også! Glædelig Jul og husk juelenglens første ord til hyrderne: ”Frygt ikke”. TF

 

 


 

 Kommende gudstjenester

 29.november, 1. s. i Advent

Nr. Ørslev 14.00 (Familiegudstjenester med kor)

Sdr. Kirkeby 16.00 (Familiegudstjenester med kor)

 

 6.december, 2. s. i Advent

Systofte 14.00(Jeppe Sørensen)

 

 13.december, 3. s. i Advent

Sdr. Kirkeby 14.00 (Julestue)

 

 20.december, 4. s. i Advent

Nr. Ørslev 14.00 (konfirmander 9 læsninger)

 

 24.december, Juleaften

Sdr. Kirkeby 14.00

Systofte 15.15

Nr. Ørslev 16.30

 

 25.december, Juledag

Systofte 11.00

Sdr. Kirkeby 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 


 

            


 

 

Du kan også følge med i kirkens liv på Facebook under

"Nr. Ørslev, Systofte og Sdr. Kirkeby Sogne"

 


 

   "Alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn"   

(Romerbrevet 8,14)

 

 


  

www.sjaelesorg.nu