Du er her:  Velkommen

Velkommen

NB! først lidt om det aktuelle menighedsrådsvalg:

I Nr. Ørslev-Systofte-Sdr. Kirkeby Pastorat er der 3 sogne, men kun 2 menighedsråd. Nørre Ørslev og Systofte sogne har fælles menighedsråd og Sønder Kirkeby har sit eget råd. Selvom Nørre Ørslev og Systofte har fælles menighedsråd bestående af 8 personer, skal der vælges 4 medlemmer i hvert sogn for sig. Sdr. Kirkeby menighedsråd har 5 medlemmer

Tirsdag den 13. septemberkl. 19.00 indkaldes der til Orienteringsmøde med efterfølgende opstillingsmøde i Systofte Forsamlingshus for Nørre Ørslev og Systofte sogne.  Systofte Forsamlingshus

Orienteringsmødet er fælles for de 2 sogne, mens opstillingsmødet foregår hvert sogn for sig. Samme dag kl. 18.30 holdes orienterings- og opstillingsmøde for Sdr. Kirkeby Sogn i Sognehuset bag ved Sdr. Kirkeby Kirke (Grønsundsvej 252).

Menighedsrådet er kirkernes ledelse. Her arbejdes der for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i vore sogne. Nu er det igen tid for valg til menighedsrådet – og det er dermed også chancen for at få indflydelse på din kirke. Stil op som kandidat – eller kom og vær med til at vælge det nye menighedsråd.

På orienteringsmødet orienterer det nuværende menighedsråd om arbejdet, kommende opgaver og reglerne for valget til menighedsrådet.

I forlængelse af det fælles orienteringsmøde holdes der opstillingsmøder. (Selvom Nørre Ørslev Sogn og Systofte Sogn har fælles råd et råd, opstiller hvert sogn 4 personer som kandidater til valget). Det er altså typisk her, man skal møde op, hvis man ønsker at få sit navn på kandidatlisten - eller ønsker at opstille andre som kandidater. Opstillingsmødet er afgørende, fordi de opstillede kandidater automatisk er valgt, hvis der kun indleveres én liste. Det er det, man kalder ”fredsvalg”.

Hvis der indleveres flere lister, afholdes der valg i sognene den 8. november 2016. Lister med mindst 5 stillere skal indleveres senest den 27. september 2016 kl. 19.00. ForNr. Ørslev-Systofte sogne indleveres listen til formanden for valgbestyrelsen, Knud Brusgaard Nielsen, Listrupvej 28, Nørre Ørslev, 4800 Nykøbing F. For Sdr. Kirkeby sogn skal listen indleveres til Louise Nielsen, Busserisvej 2, Sdr. Kirkeby, 4800 Nykøbing F.

 ----------------------------------------------

Nr. Ørslev, Systofte og Sdr. Kirkeby sogne ligger lige midt på Falster umiddelbart øst for Nykøbing by. Indtil udgangen 2007 var det også her øens daværende 4 kommuner  grænsede op til hinanden. En enkelt vej i området løb gennem 3 sogne og 3 kommuner på en strækning af nogle få hundrede meter! Over lange stræk var og er det stadigvæk  Tingsted Å, der udgør sognegrænsen mellem de tre sogne og forskellige nabosogne.

 Alle tre sogne har gennem tiden været en del af andre pastorater, og Systofte Sogn var førhen anneks til Nykøbing F. Sogn. Udfra stednavnet ved vi at Sdr. Kirkeby er blandt de ældste kirker på egnen, og en del af kirkens gamle klenodier er nu på Nationalmuseet. Systofte Kirke bærer præg af sin tidligere ejer og øens mægtigste og vigtigste mand til alle tider, nemlig Edward Tesdorf. Nr. Ørslev Kirke var hjemsted for den eneste grundtvigske valgmeninghed, der nogen sinde har været på Lolland - Falster. Det er også historien og stærke selvbevidste bønder og Danmarks første kvindelige præst.  

Nr. Ørslev Kirkes gamle krucifix fra begyndelsen af 1300 tallet. Det kan nu ses i nyrestaureret tilstand på stiftsmuseet i Maribo.

Del af Sdr. Kirkeby Kirkes relief fra begyndelsen af 1100 tallet. Ridderen Thoste og den gejstlige Conrad frembærer gaver til kirken.

 

  

Ingen er helt sikre på hvad disse væsner fra altertavlen i Systofte kirke skal forestille. Er det vand, vind eller ild, der kommer ud af munden?


 


 

 

 

 

 

 

 

Kommende gudstjenester 

 


 

Tirsdag den 4. oktober

Nr. Ørslev Kirke 19.00 (koncert)

 

9. oktober, 20 s. e. Trin.

Sdr. Kirkeby 10.30 (Dåb)

Systofte 14.00

 

16. oktober, 21 s. e. Trin.

Nr. Ørslev 17.00

 

Tirsdag den 18. oktober

Sangaften 19.00

 

23. oktober, 22 s. e. Trin.

Systofte 19.00

 

30. oktober, 23 s. e. Trin.

Systofte 10.30 (Dåb)

Sdr. Kirkeby 14.00

 

 

 

  

 

 

 

 


 

             

Hent den seneste udgave af Kirkebladet her


 

Du kan også følge med i kirkens liv på Facebook under

"Nr. Ørslev, Systofte og Sdr. Kirkeby Sogne"

 


 

   "Alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn"   

(Romerbrevet 8,14)