Du er her:  Velkommen

Velkommen

Når man kommer til en kirkedør i Danmark i øjeblikket, mødes man af denne meddelelse:

 

 Det betyder at kirken er lukket for gudstjenester og kirkelige handlinger, indtil myndighederne tillader det igen. Undtagelsen er begravelser og bisættelser, som kan gennemføres med begrænset deltagerantal, afhængig af kirkeskibets størrelse målt i kvadratmeter.Bænke og stole i tårnrum, som i Nr. Ørslev Kirke, må ikke medregnes, og der skal være 4 kvadratmeter pr. deltager. For de tre kirker gælder derfor følgende max antal deltagere ved begravelser/ bisættelser inklusiv kirkens personale her midt i en Corona tid:

Systofte Kirke: 27 deltagere

Sdr. Kirkeby Kirke: 22 deltagere

Nr. Ørslev: 19 deltagere

 

Kommende gudstjenester 

 


   1. marts, 1. s. i Fasten

Nr. Ørslev 11.00

Sdr. Kirkeby 14.00

 

 8.marts, 2. s. i Fasten

Systofte 9.30

Nr. Ørslev 11.00 (Dåb)

 

 15. marts, 3. s. i Fasten

Sdr. Kirkeby 14.00 (Jeppe Sørensen)

 

Torsdag den 19. marts

Studiekreds 19.30

 

 22.marts, Midfaste

Nr. Ørslev 9.30

Sdr. Kirkeby 11.00

 

Tirsdag den 24. marts

Sangaften 19.00

 

 29.marts, Maria Bebudelse

Systofte 14.00(Kristuskrans meditation)

Tingsted 16.00(Kristuskrans meditation)

 

 


 

            


 

 

Du kan også følge med i kirkens liv på Facebook under

"Nr. Ørslev, Systofte og Sdr. Kirkeby Sogne"

 


 

   "Alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn"   

(Romerbrevet 8,14)

 

 


  

www.sjaelesorg.nu