Konfirmationsforberedelse

En ny sæson begynder snart. Føste konfirmationsforberedelsestime er onsdag den 6. oktober kl. 8.00-ca. 9.30. man kan henvende sig til sognepræsten for at høre mere.

konfirmationerne er som udgangspunkt på Bededag i Nr. Ørslev Kirke. Hvis man ønsker konfirmation i Sdr. kirkeby Kirke eller Systofte kirke atales datoen med sognepræsten

 

 

 

Minikonfirmander

Minikonfirmander:   er et tilbud til 3. og 4. klasse i samrbejde med flere af nabosognene. undervisningenen foregår som hovedregel i Horeeby Kirke og Sognehus tæt på Møllebakkeskolen. Vi har netop med stor succes gennemført et intensivt minikonfirmandforløb her i uge 34 i 2021.