Gudstjenester

13, maj, Kristi himmelfart

Systofte 17.00

Nr. Ørslev 19.00

 

 1. maj, 6. s. e. Påske

Nr. Ørslev 9.00

Sdr. Kirkeby 10.30

 

Lørdag den 22. maj

Nr. Ørslev 11.00 (Dåb)

 

 1. maj, Pinsedag

Systofte 9.00

Sdr. Kirkeby 10.30

 

 1. maj, 2. Pinsedag

Nr. Ørslev 14.00

(Friluftsgudstjeneste/

Pilgrimsvandring)

 

 1. maj, Trinitatis

Systofte 14.00

(Jeppe Sørensen)

 

 1. juni, 1. s. e. Trin.

Nr. Ørslev 10.30

Sdr. Kirkeby 14.00

 

Lørdag den 12. juni

Nr. Ørslev 10.00 (Dåb)

 

 1. juni, 2. s e. Trin.

Systofte 9.00

Sdr. Kirkeby 10.30

 

Lørdag den 19. juni

Nr. Ørslev 10.00 (Konfirmation)

Systofte 12.00 (Konfirmation)

Sdr. Kirkeby 14.30 (Dåb)

 

 1. juni, 3. s. e. Trin.

Nr. Ørslev 9.00

Systofte 10.30

 

Onsdag den 23. juni

Sdr. Kirkeby 19.00

(Midsommerandagt)

 

Lørdag den 26. juni

Nr. Ørslev 10.00 (Konfirmation)

 

 1. juni, 4. s. e. Trin.

Sdr. Kirkeby 14.00

 

Lørdag den 3. juli

Nr. Ørslev 11.00 (Dåb)

 

 1. juli, 5. s. e. Trin.

Nr. Ørslev 10.30

 

Lørdag den 10. juli

Systofte 11.00 (Dåb)

 

 

 1. juli, 6. s. e. Trin.

Strandkirken 10.00

Systofte 14.00

 

Onsdag den 14. juli

Maribo Domkirke 9.00

(Birgittavandring)

  

Lørdag den 17. juli

Sdr. Kirkeby 11.00 (Dåb)

 

 1. juli, 7. s. e. Trin.

Nr. Ørslev 9.00

Sdr. Kirkeby 10.30

 

 1. juli, 8. s. e. Trin.

Systofte 10.30

Sdr. Kirkeby 14.00

 

1.august, 9. s. e. Trin.

Systofte 9.00

Nr. Ørslev 10.30

 

 1. august, 10. s. e. Trin.

Sdr. Kirkeby 14.00(Jeppe Sørensen)

 

Lørdag den 14. august

Systofte 13.00 (Dåb)

 

 1. august, 11. s. e. Trin.

Nr. Ørslev 19.00(Jeppe Sørensen)

  

 1. august, 12. s. e. Trin.

Systofte 10.30(Jeppe Sørensen)

 

 29.august, 13. s. e. Trin.

Nr. Ørslev 10.30

Sdr. Kirkeby 14.00

 

 1. september, 14. s. e. Trin.

Nr. Ørslev 11.00

Sdr. Kirkeby 14.00