Herunder følger artikler fra tidligere udgaver af kirkebladet. De udvalgte artikler er forholdsvis tidløse.