Høstgudstjenester

Der er høstgudstjenester den 10. september kl. 11.00 i Nr. Ørslev Kirke og i Sdr. Kirkeby Kirke kl. 14.00 samt den 17. september kl. 11.00 i Systofte Kirke.

 

 

Sangaften

I Nr. Ørslev Præstegårds konfirmandstue på følgende tirsdage i efteråret:  tirsdag den 19. september, tirsdag den 10. oktober, tirsdag den 14. november og tirsdag den 12. december. Alle dage kl. 19.00. Vi synger fra den nye højskolesangbog, og kirkernes organist vil sidde klar ved klaveret til at spille melodierne til de sangønsker, vi kommer med.  Pause med kaffe, kage og frugt undervejs. fri entré, og alle er naturligvis velkomne. NB! Den 12. december serverer vi gløgg og æbleskiver

 

 

Bibelhistorie for voksne

Tirsdag den 5. september, tirsdag den 17. oktober og torsdag den 16. november. Alle dage kl. 19.30 i Nr. Ørslev Præstegårds konfirmandstue. Bibelen er en stor og mangfoldig bog, og ikke altid let tilgængelig. Tom Friis vil genfortælle både kendte og ukendte historier fra Biblen, og det vil helt sikkert åbne op for samtaler om livets store spørgsmål. Det er nemlig formålet med bibelhistorierne. I øjeblikket læser vi i Markus Evangeliet. Der kræves ikke nogen særlige forudsætninger for at være med, man kan bare møde op.

     Paulus

 

Lolland-Falsters Valgmenighed 100 år

Hvis Lolland-Falsters Valgmenighed ikke var ophørt i 1970, ville den have fyldt 100 år den 1. oktober 2023. Historien om Lolland – Falsters Valgmenighed i Nr. Ørslev Kirke er også historien om de første kvindelige præster, og så var Valgmenigheden i Nr. Ørslev den eneste af slagsen, der har været nogensinde her på Sydhavsøerne. I årenes løb er den lokale interessen for at kende mere til denne spændende historie bare vokset og vokset. Derfor vil vi lave et par arrangementer med fokus på valgmenigheden. 

Tirsdag den 26. september kl. 19.00 i Nr. Ørslev Præstegårds konfirmandstue får vi besøg af Susanne Thisted fra Horbelev. Det interessante ved Susanne er, at hun i en årrække var præst i   Stevns Valgmenighed. Hun vil gøre os klogere på, hvad en valgmenighed egentlig er for en størrelse.

 

Susanne Thisted

 

Søndag den 1. oktober kl. 11 i Nr. Ørslev Kirke vil der være en gudstjeneste med fokus på 100 års dagen for valgmenighedens stiftelse. Umiddelbart efter gudstjenesten vil Birthe og Tom Friis så fortælle valgmenighedens historie i Nr. Ørslev Præstegårds konfirmandstue.

 

 Johanne Andersen og Biskop Øllgaard på vej til Nr. Ørslev Kirke og præsteindsættelsen i Valgmenigheden den 2. maj 1948.

 

 

Onsdag den 4. oktober kl. 17.15 i klosterkirken kan man så opleve Esther Rützou med forestillingen ”Da kvinderne tog kjolen på”. Her fortæller hun om Danmarks første kvindelige præst Johanne Andersen her fra Falster, Ruth Vermehren og Edith Brenneche-Petersen. Vi havde besøg af Esther i maj måned. Det var en fabelagtig forestilling, som man nu har mulighed for at se eller gense

 

 Esther Rützou

 

Pilgrimsvandring på Engstien i Sønder Kirkeby                                                                   Lørdag den 21. oktober kl. 11.00 kan du komme på en 2,5 km lang pilgrimsvandring på Engstien ved Sønder Kirkeby Kirke sammen med sygehuspræst Birthe Friis, sognepræst Tom Friis og teologistuderende Adrian Friis. Vi mødes udenfor Sdr. Kirkeby Kirke ved Runestenen, (den nye kopi af Sønder Kirkebystenen, en runesten, der i dag står på Nationalmuseet). Derefter går vi gennem skoven til skovbalkonen og bålpladsen ved søen. Vi fortsætter ud af skoven, over eng og mark, forbi søer og til sidst forbi gadekæret med de fire håndlavede og farverige mosaikfrøer. Vi afrunder i kirken. Derefter går vi ned i sognehuset, hvor vi spiser vores medbragte madpakker, så tag vand og madpakke med. Der vil også være en kop kaffe og lidt sødt.

 

 Pilgrimme på Engstien

 

Vi mindes vore døde

Alle Helgen er dagen, hvor vi mindes de døde. Traditionen tro vil vi i kirken nævne navnene på dem, som er gået bort i sognene siden sidste Alle Helgen. Det gælder også navnene på dem, som er blevet begravet eller bisat fra vores kirker, selvom de har boet uden for området. Dette finder sted på Alle Helgen søndag den 5. november i Sdr. Kirkeby Kirke kl. 11.00, i Nr. Ørslev Kirke kl. 14.00 og i Systofte  Kirke kl. 19.00

 

 

Kristuskrans Meditation

Midt i efteråret mørke vil der være Kristuskrans meditation i Nr. Ørslev Præstegårds konfirmandstue søndag den 14. november kl.  14.00 og i Klosterkirken onsdag den 22. november kl. 17.15 ved sygehuspræst Birthe Friis og sognepræst Tom Friis.  Det vil være en lille stund med meditation, sang og refleksion. Du kan låne en Kristuskrans i gudstjenesten

 

 

 

Koncert og 9 læsninger med Det Hvide Kor i Systofte Kirke                 Tirsdag den 28. november kl. 19.00. Det Hvide Kor er grundlagt af den legendariske Victor Cornelins fra den vestindiske ø Sct. Croix. I år er det 125 år siden at Cornelins blev født i 1898.  Cornelins kom til Danmark som lille dreng og blev her, efter De vestindiske øer blev solgt til USA. Han blev uddannet lærer, fik job i Nakskov og var meget musikalsk. Han spillede flere instrumenter bl.a. harmonika. Han underviste også flere kor. På sine ældre dage blev Cornelins syg og indlagt på Nakskov sygehus. Han fik sin harmonika med og spillede for personalet. Personalet bad ham tit om at spille og sang gerne med. På den måde fik han ideen til Det Hvide Kor. Senere kom der så flere kor til i Maribo, Vordingborg, Nykøbing og Slagelse, men Nykøbingkoret er det eneste, der i dag er tilknyttet sygehuset og synger med sygehuspræsten til Påske og til Jul, hvor koret synger på flere afdelinger. Programmet bliver sammensat af årstidens salmer og sange i vekselvirkning med Julens traditionelle bibelstykker.

 

Forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne – Fokus på Mellemøsten

Forbønsgudstjenesten for forfulgte kristne i Maribo Domkirke søndag den 26. november kl. 14.00. Biskop Marianne Gaarden prædiker og redaktionschef på Weekendavisen, Klaus Wivel vil holde et oplæg om de forfulgte kristne i Mellemøsten. Klaus Wivel skrev for et par år siden den meget roste og tankevækkende bog ”Den sidste nadver”, som handler om, hvorfor de kristne i Mellemøsten hele tiden bliver færre og færre. Arrangementet er en stor fælles gudstjeneste for alle interesserede i hele stiftet. Alle er velkomne. Arrangeret af Lolland-Falsters Stifts Mellemkirkelige udvalg.

          

Marianne Gaarden                            Klaus Wivel