Velkommen

Når man kommer til en kirkedør i Danmark i øjeblikket, mødes man af denne meddelelse:

 

 Det betyder at kirken er lukket for gudstjenester og kirkelige handlinger, indtil myndighederne tillader det igen. Undtagelsen er begravelser og bisættelser, som kan gennemføres med begrænset deltagerantal, afhængig af kirkeskibets størrelse målt i kvadratmeter.Bænke og stole i tårnrum, som i Nr. Ørslev Kirke, må ikke medregnes, og der skal være 4 kvadratmeter pr. deltager. For de tre kirker gælder derfor følgende max antal deltagere ved begravelser/ bisættelser inklusiv kirkens personale her midt i en Corona tid:

Systofte Kirke: 27 deltagere

Sdr. Kirkeby Kirke: 22 deltagere

Nr. Ørslev: 19 deltagere