Du er her:  Velkommen

Velkommen

 

Alle Helgen

 Er dagen, hvor vi mindes de døde. Traditionen tro vil vi i kirken nævne navnene på dem, som er gået bort i sognene siden sidste Alle Helgen. Det gælder også navnene på dem, som er blevet begravet eller bisat fra vores kirker, selvom de har boet uden for området. Dette finder sted på Alle Helgen søndag den 4. november i Systofte Kirke kl. 10.30 og Sdr. Kirkeby Kirke kl. 14.00 og Nr. Ørslev Kirke 19.00

 

 

 

 

Hvem ringer klokkerne for?

Forklaringen på det utydelige billede følger!

Ved Prins Henriks død og begravelse modtog alle kirker i Danmark en lind strøm af forordninger og regulativer for, hvordan man skulle flage, hvem der skulle nævnes i kirkebønnen, og ikke mindst hvordan der skulle ringes med kirkeklokkerne før og efter selve bisættelsen fra Christiansborg Slotskirke den 20. februar 2018 kl. 11.00. Det utydelige billede er et forto af en af de svære bjælker oppe ved den store klokke i Nr. Ørslev Kirkes tårn. Mange håndværkere har igennem tiden sat deres autograf efter veludført arbejde (man vil nok ikke sætte sin autograf, hvis man har lavet noget juks). En graver/ringer kunne dog også finde på at notere en vigtig begivenhed på en af de svære egebjælker med en kraftig tømmerblyant. Det er sket her, men desværre er teksten falmet kraftigt de seneste 10 år. Heldigvis har jeg engang noteret den fulde ordlyd ned. Der står:

 "Kongeringning i april 1947 for Christian X (Død 20. april) - Fra kl. 10-12 og 16-18 indtil bi(d)sættelsen - onsdag den 30. april" - underskrevet: "Medhjælper Jens Peder Jensen og frue".

Fremgangsmåden minder temmelig meget om de ringeforordninger alle kirker og offentlige bygninger modtog i anledning af Prins Henriks bisættelse. Ingen tvivl om at fru Jensen også har måttet tage sin ringertørn i løbet af de i alt 4 timers kongeringning den 30. april 1947. Det var jo absolut manuel ringning dengang! Man kan forestille sig, at ægteparret Jensen i tårnet måske har været i besiddelse af en transistor radio, eller at venner og familie har siddet ved et radioapparat i nærheden og fulgt bisættelsen i Roskilde nøje, så de kunne give signal til Jensen og frue oppe i kirketårnet. Ved Prins Henriks bisættelse her den 20. februar 2018 foregik der en livlig diskussion på Nr.Ørslev-Systofte-Sdr.Kirkeby Sognes Facebookside. Folk gik faktisk meget op i om kirkeklokkerne ringede eller ej. Det gjorde alle klokkerne helt sikkert, men vindretningen kunne godt drille lidt, så ikke alle kunne høre det. Det har været svært at være republikaner i Danmark i disse dage, for sådan en begivenhed i kongehuset viser os nok engang, hvad det er, der kan samle nationen i en følelse af fællesskab. Det er ikke så tit, det sker, men meget stærkt og smukt. TF 

 

 

 

 

 

 ----------------------------------------------

Nr. Ørslev, Systofte og Sdr. Kirkeby sogne ligger lige midt på Falster umiddelbart øst for Nykøbing by. Indtil udgangen 2007 var det også her øens daværende 4 kommuner  grænsede op til hinanden. En enkelt vej i området løb gennem 3 sogne og 3 kommuner på en strækning af nogle få hundrede meter! Over lange stræk var og er det stadigvæk  Tingsted Å, der udgør sognegrænsen mellem de tre sogne og forskellige nabosogne.

 Alle tre sogne har gennem tiden været en del af andre pastorater, og Systofte Sogn var førhen anneks til Nykøbing F. Sogn. Udfra stednavnet ved vi at Sdr. Kirkeby er blandt de ældste kirker på egnen, og en del af kirkens gamle klenodier er nu på Nationalmuseet. Systofte Kirke bærer præg af sin tidligere ejer og øens mægtigste og vigtigste mand til alle tider, nemlig Edward Tesdorf. Nr. Ørslev Kirke var hjemsted for den eneste grundtvigske valgmeninghed, der nogen sinde har været på Lolland - Falster. Det er også historien og stærke selvbevidste bønder og Danmarks første kvindelige præst.  

Nr. Ørslev Kirkes gamle krucifix fra begyndelsen af 1300 tallet. Det kan nu ses i nyrestaureret tilstand på stiftsmuseet i Maribo.

Del af Sdr. Kirkeby Kirkes relief fra begyndelsen af 1100 tallet. Ridderen Thoste og den gejstlige Conrad frembærer gaver til kirken.

 

  

Ingen er helt sikre på hvad disse væsner fra altertavlen i Systofte kirke skal forestille. Er det vand, vind eller ild, der kommer ud af munden?


 


 

 

 

 

 

 

 

Kommende gudstjenester 

 


 

 

4. november, Alle Helgen

Systofte 10.30

Sdr. Kirkeby 14.00

Nr. Ørslev 19.00

 

Tirsdag den 6. november

Sangaften 19.00

 

11. november, 24. s. e. Trinitatis

 Sdr. Kirkeby 10.30

 Systofte 14.00

 

18. november, 25. s. e. Trinitatis

 Nr. Ørslev 19.00

 (Laura Brøchner Mogensen)

  

25. november sidste s. i kirkeåret

 Nr. Ørslev 10.30

 Systofte 14.00

 

2. december, 1. s. i Advent

 Systofte 14.00

 Sdr. Kirkeby 16.00

 

(Familiegudstjenester med kor)

 

 

 


 

             

Hent den seneste udgave af Kirkebladet her


 

 

Du kan også følge med i kirkens liv på Facebook under

"Nr. Ørslev, Systofte og Sdr. Kirkeby Sogne"

 


 

   "Alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn"   

(Romerbrevet 8,14)

 

 


  

www.sjaelesorg.nu