Du er her:  Velkommen

Velkommen

 

 Pinseprædiken - sjæl i flammer - inspiration fra Libanon

Billedresultat for cedertræ libanon

Pinsen er ånd, Helligånden der kommer til jorden – ånd er også gejst – begejstring – og så er pinse også kirkens fødselsdag – det globale fællesskab vi kalder for verdenskirken eller den store kristne familie – for nylig var jeg i Beirut i Libanon – vi var en flok der skulle besøge en protestantisk armensk kirke i Beirut – de evangeliske eller protestantiske armenere udgør kun en lille minoritet af armenerne i Libanon som hovedsagelig er ortodokse eller katolske – og den armenske befolkning i Libanon på et par 100.000 sjæle udgør så igen kun omkring 5 procent af befolkningen i Libanon – armenerne i Libanon er hovedsageligt efterkommere af dem som overlevede den armenske folkemord i Tyrkiet i 1915 – man skønner at omkring 1,5 millioner armeniere enten blev dræbt eller døde af sult dengang de blev fordrevet fra deres byer i det daværende osmanniske rige og nuværende Tyrkiet – mange af dem flygtede til fod og kom til Aleppo i Syrien og til Byblos i Libanon – iblandt dem var rigtig mange forældreløse børn – to unge danske kvinder så det som en kristen pligt og et medmenneskeligt kald at gøre noget – Karen Jeppe tog til Aleppo i Syrien og oprettede et børnehjem – mens Marie Jakobsen tog til Byblos i Libanon og oprettede børnehjemmet ”Fuglereden” – i dag fungerer det som et museum over det armenske folkedrab – og så er der et flot mindesmærke over Marie Jakobsen – som blev kaldt for armenernes Mama – så på den måde er der en direkte forbindelse mellem armenerne i Libanon og Danmark – Armenerne er vant til at blive forfulgte og leve som en minoritet – de regner sig selv for det første kristne kongedømme i verden – de har deres eget sprog og alfabet og en hel særlig kultur og mange traditioner – det er stolte og meget gæstfrie og lattermilde folk på trods af at alverdens ulykker er regnet ned over deres hoveder i flere hundrede år – de vidste næsten ikke alt det gode de ville gøre for os – set i det perspektiv har vi ikke rigtig nogen problemer her i Danmark – når vi så spurgte hvad vi kunne gøre for dem – så var det egentlig ikke penge, selvom de heller ikke havde for mange af dem – nej! det det de ønskede var vores venskab – ”Glem os ikke” sagde de flere gange – ”Lad os holde kontakten vedlige over Facebook og på anden måde” – ”og først og fremmest! bed for os, det har vi brug for” – et par dage senere skulle vi så besøge et ganske særligt sted – nemlig TV stationen Sat 7, som sender kristent TV 24 timer i døgnet til hele Mellemøsten fra hovedkvarteret i Beirut og fra Egypten - Sat 7 har i snit 21 millioner seere – de har specialiseret sig i TV for børn, hvor der er en masse lege med bibelhistorie flettet ind – de har også masser af undervisningsprogrammer i sprog, matematik m.m. målrettet alle de flygtninge børn – der ikke kan komme i skole – og så laver de selvfølgelig også alt muligt andet såsom programmer der går tæt på problemer i ægteskabet og talkshows med gæster i studiet, der tager forskellige emner op – transmissioner fra gudstjenester, konkurrencer – alt muligt – alt hvad Sat 7 sender ud i æteren har en klar kristen profil – alligevel er langt de fleste af deres seere muslimer – de taler altid positivt om kristendommen, men ikke negativt om andre religioner – vi blev modtaget af to begejstrede kvinder, sande ildsjæle der virkelig brændte for det lavede – de havde simpelthen så meget på hjerte - de ville fortælle os lidt mere reserverede kristne fra det høje nord – det var sidst på eftermiddagen og vi var trætte – men deres begejstring smittede hurtigt af på os – for det vi var vidner til her – var nærmest at sammenligne med en ny pinse – igennem Sat 7 bliver Jesu budskab spredt ud over hele Mellemøsten på en positiv og opfindsom måde – og igen! da vi spurgte om hvad vi kunne gøre for dem – var svaret næsten det samme som armenernes svar – ”fortæl om os” – ”husk os, glem os ikke” – ”og først og fremmest må i huske at bede for os” – det var ikke så meget noget med penge, selvom de selvfølgelig også tog imod donationer – Nej! det var først og fremmest ægte pinse – pinse er ikke den danske folkekirkes fødselsdag – men den store verdenskirkes grundlæggelse og fødselsdag – den kirke der blev grundlag da Guds ånd i skikkelse af ildtunger dalede ned fra himlen og kom over apostlene i Jerusalem – gav dem evnen til at overkomme alle sproglige og kulturelle barrierer – så de kunne gå til verdens ende og forkynde det glade budskab – nu var det bare fra Beirut og ikke fra Jerusalem – og apostlenes heste og sandaler er blevet udskiftet med satellit transmitteret TV – de første kristne fra biblens gamle lande: Israel, Syrien, Tyrkiet, Libanon og Ægypten - er godt nok små mindretal i dag – med de har meget på hjerte – vi kan hjælpe dem, og de har brug for os  – men jeg tror egentlig vi har mere brug for dem – vi har i hvert fald meget at lære af dem – den udfordring som Islam er i Vesten – er noget Mellemøstens kristne er vant til – de har levet med Islam i 1300 år – kirken er Kristi legeme på jorden – Kristus selv er hovedet på det store legeme – måske er Mellemøstens gamle kirker fødderne på det store legeme som er kirken – som vores jordforbindelse og rødder tilbage til de gamle steder hvor det hele blev grundlagt – Folkekirken er godt forankret i Danmark og har dybe rødder i den danske muld – men kirken  har ikke godt af at smelte helt sammen med folket og danmarkshistorien – så dør den af iltmangel – det er det pinsen og verdenskirken handler om – uden kirkens fødder og rødder i Mellemøsten – kan vi ikke bevæge os! Amen!

 

 

 

Hvem ringer klokkerne for?

Forklaringen på det utydelige billede følger!

Ved Prins Henriks død og begravelse modtog alle kirker i Danmark en lind strøm af forordninger og regulativer for, hvordan man skulle flage, hvem der skulle nævnes i kirkebønnen, og ikke mindst hvordan der skulle ringes med kirkeklokkerne før og efter selve bisættelsen fra Christiansborg Slotskirke den 20. februar 2018 kl. 11.00. Det utydelige billede er et forto af en af de svære bjælker oppe ved den store klokke i Nr. Ørslev Kirkes tårn. Mange håndværkere har igennem tiden sat deres autograf efter veludført arbejde (man vil nok ikke sætte sin autograf, hvis man har lavet noget juks). En graver/ringer kunne dog også finde på at notere en vigtig begivenhed på en af de svære egebjælker med en kraftig tømmerblyant. Det er sket her, men desværre er teksten falmet kraftigt de seneste 10 år. Heldigvis har jeg engang noteret den fulde ordlyd ned. Der står:

 "Kongeringning i april 1947 for Christian X (Død 20. april) - Fra kl. 10-12 og 16-18 indtil bi(d)sættelsen - onsdag den 30. april" - underskrevet: "Medhjælper Jens Peder Jensen og frue".

Fremgangsmåden minder temmelig meget om de ringeforordninger alle kirker og offentlige bygninger modtog i anledning af Prins Henriks bisættelse. Ingen tvivl om at fru Jensen også har måttet tage sin ringertørn i løbet af de i alt 4 timers kongeringning den 30. april 1947. Det var jo absolut manuel ringning dengang! Man kan forestille sig, at ægteparret Jensen i tårnet måske har været i besiddelse af en transistor radio, eller at venner og familie har siddet ved et radioapparat i nærheden og fulgt bisættelsen i Roskilde nøje, så de kunne give signal til Jensen og frue oppe i kirketårnet. Ved Prins Henriks bisættelse her den 20. februar 2018 foregik der en livlig diskussion på Nr.Ørslev-Systofte-Sdr.Kirkeby Sognes Facebookside. Folk gik faktisk meget op i om kirkeklokkerne ringede eller ej. Det gjorde alle klokkerne helt sikkert, men vindretningen kunne godt drille lidt, så ikke alle kunne høre det. Det har været svært at være republikaner i Danmark i disse dage, for sådan en begivenhed i kongehuset viser os nok engang, hvad det er, der kan samle nationen i en følelse af fællesskab. Det er ikke så tit, det sker, men meget stærkt og smukt. TF 

 

 

 

 

 

 ----------------------------------------------

Nr. Ørslev, Systofte og Sdr. Kirkeby sogne ligger lige midt på Falster umiddelbart øst for Nykøbing by. Indtil udgangen 2007 var det også her øens daværende 4 kommuner  grænsede op til hinanden. En enkelt vej i området løb gennem 3 sogne og 3 kommuner på en strækning af nogle få hundrede meter! Over lange stræk var og er det stadigvæk  Tingsted Å, der udgør sognegrænsen mellem de tre sogne og forskellige nabosogne.

 Alle tre sogne har gennem tiden været en del af andre pastorater, og Systofte Sogn var førhen anneks til Nykøbing F. Sogn. Udfra stednavnet ved vi at Sdr. Kirkeby er blandt de ældste kirker på egnen, og en del af kirkens gamle klenodier er nu på Nationalmuseet. Systofte Kirke bærer præg af sin tidligere ejer og øens mægtigste og vigtigste mand til alle tider, nemlig Edward Tesdorf. Nr. Ørslev Kirke var hjemsted for den eneste grundtvigske valgmeninghed, der nogen sinde har været på Lolland - Falster. Det er også historien og stærke selvbevidste bønder og Danmarks første kvindelige præst.  

Nr. Ørslev Kirkes gamle krucifix fra begyndelsen af 1300 tallet. Det kan nu ses i nyrestaureret tilstand på stiftsmuseet i Maribo.

Del af Sdr. Kirkeby Kirkes relief fra begyndelsen af 1100 tallet. Ridderen Thoste og den gejstlige Conrad frembærer gaver til kirken.

 

  

Ingen er helt sikre på hvad disse væsner fra altertavlen i Systofte kirke skal forestille. Er det vand, vind eller ild, der kommer ud af munden?


 


 

 

 

 

 

 

 

Kommende gudstjenester 

 


 

Lørdag den 19. maj

 Nr. Ørslev 11.00 (Dåb)

  

20. maj, Pinsedag

 Systofte 9.00

 Sdr. Kirkeby 10.30

  

21. maj, 2. Pinsedag

 Nr. Ørslev 14.00

 (Friluftgudstjeneste / Dåb)

  

Onsdag 23. maj

 Klosterkirken 17.00

 (Meditation med Kristuskrans)

  

27. maj, Trinitatis

 Sdr. Kirkeby 14.00

 (Musikgudstj. m. kor og kirkekaffe)

 

 Tirsdag den 29. maj

 Sangaften 19.00

  

3. juni, 1. s.e.Trin

 Systofte    9.00

 (Christina Rygaard Kristiansen)

 

 

 

 

 

 


 

             

Hent den seneste udgave af Kirkebladet her


 

Du kan også følge med i kirkens liv på Facebook under

"Nr. Ørslev, Systofte og Sdr. Kirkeby Sogne"

 


 

   "Alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn"   

(Romerbrevet 8,14)

 

 


  

www.sjaelesorg.nu