Du er her:  Velkommen

Velkommen

 

 Andagt over Adventskransens 4 lys og Johannes Johansens salme ”Det første lys er Ordet talt af Gud”

på 4.søndag i Advent, den 23. december kl. 10.00 i Tingsted Kirke og kl. 14.00 i Nr. Ørslev Kirke ved Tom Friis


 

 

Der er flere måder at tolke Adventskransen 4 lys til de 4 søndage i Adventstiden. Salmedigter og tidligere biskop over Helsingør stift, Johannes Johansen giver os et originalt bud på de 4 lys betydning i salmebogens nr. 87 ”Det første lys er Ordet talt af Gud”. Det første lys er skabelsen, det andet lys er Jesu fødsel i Betlehem, det tredje er Påskemorgen i Jerusalem og det 4. lys er den store Pinsedag ligeledes i Jerusalem. De 4 lys er altså skabelsen plus kirkeårets tre store højtider. Forbindelsen mellem det første og andet lys er dog ikke noget Johansen selv har fundet på, det kan man tydeligt se på de gamle ortodokse Juleikoner. På Juleikonen / Betlehemsikonen står der nemlig ”Genesis” på Betlehemsstjernen over stalden med Jesusbarnet. Genesis betyder skabelse, og tanken er her at Jesusbarnets fødsel er det nye lys og den nye skabelse i verden.

 

Det første lys er Ordet, talt af Gud,
det skabte liv, hvor alt var øde,
med fuglesang, med blomster, der sprang ud,
med glæde over markens grøde.

 

Det andet lys blev tændt i Betlehem,
Guds Søn steg ned fra Himlens høje
og delte jorden med os som sit hjem
med al dens fryd og al dens møje.

 

Det tredje lys har intet øje set,
det lyser gennem hjertesorgen
og melder, det umulige er sket,
det tredje lys er påskemorgen.

 

Det fjerde lys har ild fra alle tre,
en pinseglød i vores hjerte,
så vi for dem, der intet lys kan se,
kan tænde kun en lille kerte.

Mine refleksioner over Johansens salme tager udgangspunkt i relevante bibelsteder de 4 billeder jeg har malet  til lejligheden.

 

 

Hvorfor er Luciadag et vendepunkt for lyset?

  Lucia med sine øjne på et fad

Luciadag er 13. december og har sit navn efter jomfruen og martyren Lucia, som døde omkring 304 på Sicilien. Den korte version af hendes historie er, at en forsmået bejler angiver hende som kristen til romerne. Mirakuløst bliver hun frelst fra at blive brændt på bålet. Ifølge én af historiens versioner blev Lucia anbragt på et bordel, hvor hun rev sine smukke øjne ud for ikke at friste mænd. Hver gang hun gjorde det, voksede der dog nye smukke øjne ud i hendes øjenhuler. Lucias navn betyder lys, og derfor er det naturligt, at man påkalder Lucia ved øjensygdomme. På 2. søndag i Advent, som ofte ligger tæt på Luciadagen, hører man lignelsen om de 10 kloge brudejomfruer, der husker at have olie på deres lamper, så de kan lyse for brudgommen. Det er præcis den ide, der videreføres i alverdens Luciaoptog. Lucia betyder altså på en eller anden måde noget med at lyset vinder frem i styrke på Luciadag! Alligevel er der jo stadigvæk hele 8 dage til vintersolhvervet den 21. december, hvor dagene igen bliver længere. Alligevel sker der noget afgørende med lyset på Luciadag. En gammeldags almanak, der viser alt om, hvornår solen står op og går ned igen, kan give svaret. For når dagene bliver dramatisk kortere her op mod Jul, så kortes de af i begge ender. Det vil sige at solen hver eneste dag står senere op og går tidligere ned. På Luciadag sker den første opbremsning i mørkets udbredelse. Den 13. december går solen ned kl. 15. 48 og den vil fra nu af langsomt gå senere ned fra dag til dag. Dagen aftager stadigvæk en smule, da solen bliver ved med at stå senere op om morgen. Den 21. december står solen op kl. 8.37. Det er vendepunktet i årets hjul, herefter går det frem ad mod lysere tider. Så Luciadag er et forvarsel om det lys, der skal komme til verden. Luciadag har derfor samme funktion som Johannes Døberen har i evangeliet. Johannes var ikke selv lyset fra Gud, men han skulle vidne om lyset, der skulle fødes i vores verden, nemlig Jesus barnet. Glædelig jul. TF

   Lucia på sygehuset 2017

  Et af landsdelen mere spektakulære luciaoptog foregår hvert år på Sygehuset i Nykøbing under ledelse af sygehuspræst Birthe Friis. De friske sygeplejestuderende fra Professionshøjskolen Absalon i Nykøbing F. går i Luciaoptog gennem alle sygehusets afdelinger og spreder lys og glæde hos patienterne. I år sker det på Luciadagen, torsdag den 13. december. Optoget begynder på Børneafdelingen kl. 16.00, og bevæger sig derefter op i Vestibulen med Julesang og Juleevangelium.

 

 

 

   

 ----------------------------------------------

Nr. Ørslev, Systofte og Sdr. Kirkeby sogne ligger lige midt på Falster umiddelbart øst for Nykøbing by. Indtil udgangen 2007 var det også her øens daværende 4 kommuner  grænsede op til hinanden. En enkelt vej i området løb gennem 3 sogne og 3 kommuner på en strækning af nogle få hundrede meter! Over lange stræk var og er det stadigvæk  Tingsted Å, der udgør sognegrænsen mellem de tre sogne og forskellige nabosogne.

 Alle tre sogne har gennem tiden været en del af andre pastorater, og Systofte Sogn var førhen anneks til Nykøbing F. Sogn. Udfra stednavnet ved vi at Sdr. Kirkeby er blandt de ældste kirker på egnen, og en del af kirkens gamle klenodier er nu på Nationalmuseet. Systofte Kirke bærer præg af sin tidligere ejer og øens mægtigste og vigtigste mand til alle tider, nemlig Edward Tesdorf. Nr. Ørslev Kirke var hjemsted for den eneste grundtvigske valgmeninghed, der nogen sinde har været på Lolland - Falster. Det er også historien og stærke selvbevidste bønder og Danmarks første kvindelige præst.  

Nr. Ørslev Kirkes gamle krucifix fra begyndelsen af 1300 tallet. Det kan nu ses i nyrestaureret tilstand på stiftsmuseet i Maribo.

Del af Sdr. Kirkeby Kirkes relief fra begyndelsen af 1100 tallet. Ridderen Thoste og den gejstlige Conrad frembærer gaver til kirken.

 

  

Ingen er helt sikre på hvad disse væsner fra altertavlen i Systofte kirke skal forestille. Er det vand, vind eller ild, der kommer ud af munden?


 


 

 

 

 

 

 

 

Kommende gudstjenester 

 


 

 

20. januar, 2. s. e. H3K

Nr. Ørslev 10.30

Systofte 14.00

 

Tirsdag den 22. januar

Sangaften 19.00

 

27. januar, 3. s. e. H3K

Sdr. Kirkeby 10.30

Nr. Ørslev 14.00

 

3. februar, 4. s. e. H3K

Systofte 10.30

Nr. Ørslev 14.00 (Konfirmandgudstjeneste)

 

10. februar, Sidste s. e. H3K

Sdr. Kirkeby 19.00

(Evt. Hanne Lund)

 

17. februar, Septuagesima

Nr. Ørslev 10.30

Systofte 14.00

 

 

 

Tirsdag den 11. december

Sangaften 19.00

 

16. december, 3. s. i Advent

Sdr. Kirkeby    14.00 (Julestue)

(Hanne Lund)

 

23. december, 4. s. i Advent

Nr. Ørslev    14.00

(Adventskransens 4 lys)

 

24. december, Juleaften

Systofte 14.00

Nr. Ørslev 15.15

Sdr. Kirkeby 16.30

 

25. december, Juledag

Systofte 10.30

Sdr. Kirkeby 14.00

 

26. december, 2. juledag

Nr. Ørslev 14.00   14.00

(Hanne Lund)

 

30. december, Julesøndag

Sdr. Kirkeby   14.00

 

1. januar, Nytårsdag

Systofte 14.00 (Champagne)

Nr. Ørslev 16.00 (Champagne)

 

 


 

             

Hent den seneste udgave af Kirkebladet her


 

 

Du kan også følge med i kirkens liv på Facebook under

"Nr. Ørslev, Systofte og Sdr. Kirkeby Sogne"

 


 

   "Alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn"   

(Romerbrevet 8,14)

 

 


  

www.sjaelesorg.nu