Konfirmander og minikonfirmander

 Konfirmationsdatoer fremadrettet

(Som udgangspunkt er konfirmationsdagene 1. søndag efter påske i Sdr. Kirkeby Kirke, samt St. Bededag og 4. søndag efter påske i Nr. Ørslev og Systofte Kirker, således at Nr. Ørslev og Systofte skiftes til at have Bededagen og søndagen efter fra år til år. NB! Hvis særlige forhold gør sig gældende og alle forældre er indstillede, kan der selvfølgelig ændres på det.

 2017 er en undtagelse fra reglen. her ser konfirmationerne således ud:

Årets konfirmationer:

23. april kl. 10.00 i Systofte kirke

Frederik Schwartz Kepp Hansen

12. maj kl. 10.00 i Nr. Ørslev Kirke

Christian Lynge Larsen

14. maj kl. 10.00 i Nr. Ørslev Kirke

Lauge Andersen

Noah Jørgensen

Simon SivebækSdr. Kirkeby     Systofte        Nr. Ørslev

2018

8. april                 29. april         27. april

2019

28. april         17. maj kl.12          17.maj kl.10

2020

19. april                10. maj            8. maj

 

 

Minikonfirmander

Minikonfirmander:   er et tilbud til 3. og 4. klasse. Vi begynder igen til efteråret. Her vil stå nyt, når vi ved noget, eller konbtakt sognepræst Anna Sloth Jørgensen på ASLJ@KM.DK tlf. 54 44 73 18 eller til sognepræst Tom Friis (se adresse bjælken nederst)