Gudstjenester

 

 

Lørdag den 25. august

Maribo  Domkirke 10.00 (Pilgrimsvandring)

 

26. august, 13. s. e. Trinitatis

Nr. Ørslev 10.30 (Høst)

Sdr. Kirkeby 14.00

 

2. september, 14. s. e. Trinitatis

Systofte 10.30(Dåb+Høst)

Sdr. Kirkeby 14.00(Høst)

 

Tirsdag 4. september

Systofte 19.00

(Koncert med Walther)

 

Lørdag den 8. september

Systofte 11.00 (Dåb)

(Christina Rygaard Kristiansen)

 

Tirsdag den 11. september

Sangaften 19.00

 

9. september, 15. s. e. Trinitatis

Nr. Ørslev 14.00

(Christina Rygaard Kristiansen)

 

16. september, 16. s. e. Trinitatis

Sdr. Kirkeby 10.30

Systofte 14.00

 

23. september, 17. s. e. Trinitatis

Nr. Ørslev 10.30

Sdr. Kirkeby 14.00

 

30. september, 18. s. e. Trinitatis

Systofte 10.30

 

 

Onsdag den 3. oktober

Klosterkirken 17.00

(Meditation med Kristuskrans)

 

7. oktober, 19. s. e. Trinitatis

Nr. Ørslev 10.30 (praktikant)

 

Tirsdag den 9. oktober

Sangaften 19.00

 

14. oktober, 20. s. e. Trinitatis

Systofte 19.00

(Meditation med Kristuskrans)

 

 

21. oktober, 21. s. e. Trinitatis

Sdr. Kirkeby 10.30

(Fuglsang kunstmuseum)

 

 

28. oktober, 22. s. e. Trinitatis

(sommertid slutter)

Systofte 10.30

Nr. Ørslev 14.00

 

4. november, Alle Helgen

Systofte 10.30

Sdr. Kirkeby 14.00

Nr. Ørslev 19.00

 

Tirsdag den 6. november

Sangaften 19.00

 

11. november, 24. s. e. Trinitatis

Sdr. Kirkeby 10.30

Systofte 14.00

 

18. november, 25. s. e. Trinitatis

Nr. Ørslev 19.00

(Christina Rygaard Kristiansen)

 

25. november sidste s. i kirkeåret

Nr. Ørslev 10.30

Systofte 14.00

 

2. december, 1. s. i Advent

Systofte 14.00

Sdr. Kirkeby 16.00

(Familiegudstjenester med kor)