Gudstjenester

 

 

3. juni, 1. s. e. Trinitatis

 Systofte    9.00 (NB! ændring)

 (Christina Rygaard Kristiansen)

  

10. juni, 2. s. e. Trinitatis

 Nr. Ørslev 9.00

 Sdr. Kirkeby 10.30

  

17. juni, 3. s. e. Trinitatis

Systofte  14.00

 (Christina Rygaard Kristiansen)

  

Tirsdag den 19. juni

 Sangaften 19.00


 Lørdag den 23. juni

 Sdr. Kirkeby 17.00 (Sankt Hans)

  

24. juni, 4. s. e. Trinitatis

 Systofte 17.00

 Nr. Ørslev 19.00

  

1. juli, 5. s. e. Trinitatis

 Sdr. Kirkeby 14.00 (Dåb)

  

8. juli, 6. s. e. Trinitatis

 Nr. Ørslev 10.30

  

15. juli, 7. s. e. Trinitatis

 Systofte 10.30

 (Christina Rygaard Kristiansen)

 

 22. juli, 8. s. e. Trinitatis

 Sdr. Kirkeby 19.00

 (Christina Rygaard Kristiansen)

  

29. juli, 9. s. e. Trinitatis

 Nr. Ørslev 10.30

 (Christina Rygaard Kristiansen)

  

5. august, 10. s. e. Trinitatis

 Systofte 14.00

  

12. august, 11. s. e. Trinitatis

 Sdr. Kirkeby  10.30

  

19. august, 12. s. e. Trinitatis

 Systofte 10.30

 Nr. Ørslev 14.00

  

Lørdag den 25. august

 Maribo  Domkirke 10.00

 (Pilgrimsvandring)

  

26. august, 13. s. e. Trinitatis

 Nr. Ørslev 10.30

 Sdr. Kirkeby 14.00

  

2. september, 14. s. e. Trinitatis

 Systofte 10.30

 Sdr. Kirkeby 14.00


 Tirsdag 4. september

 Systofte 19.00

 (Koncert med Walther)