Sangaftener

I Nr. Ørslev Præstegårds konfirmandstue fortsætter frem til sommerferien på følgende tirsdage: Tirsdag den 27. februar, tirsdag den 19. marts, tirsdag den 23. april, tirsdag den 21. maj og tirsdag den 18. juni. Alle dage kl. 19.00. Vi synger fra den nye højskolesangbog, og kirkernes organist vil sidde klar ved klaveret til at spille melodierne til de sangønsker, vi kommer med. Pause med kaffe, kage og frugt undervejs. Fri entré, og alle er naturligvis velkomne

 

 

Bibelhistorie for voksne

Tirsdag den 12. marts, tirsdag den 2. april, tirsdag den 7. maj og tirsdag den 4. juni. Alle dage kl. 19.30 i Nr. Ørslev Præstegårds konfirmandstue. Bibelen er en stor og mangfoldig bog, og mange mennesker har i årenes løb givet udtryk, at de godt kunne tænke sig at vide lidt mere om alle bibelens kendte og knap så kendte fascinerende historier. Det er bare som om, det er lidt svært at få den store bog til at åbne sig ordentligt for den interesserede læser. Det kan være svært at finde rundt i biblen og få det store overblik og opdage de røde tråde i det mylder af vidt forskellige skrifter. Og så er sproget mildt sagt af og til noget knudret! Tom Friis vil genfortælle både kendte og ukendte historier fra Biblen, og det vil helt sikkert åbne op for samtaler om livets store spørgsmål. Det er nemlig formålet med bibelhistorierne. Der kræves ikke nogen særlige forudsætninger for at være med, man kan bare møde op.

 

Påske

 

 Fællesspisning på Skærtorsdag

Der vil være fællesspisning Skærtorsdag, som netop er dagen for den sidste nadver. Menuen bliver ”Skidne æg” med øl, sodavand, rugbrød og rødbeder!  Tid og sted bliver følgende: Først samles vi i Nr. Ørslev Kirke til gudstjeneste Skærtorsdag den 28. marts kl. 16.00, og efterfølgende er der så middag i konfirmandstuen i Nr. Ørslev Præstegård. Menuen vil selvfølgelig også omfatte et børnevenligt traktement. Fri entré, og alle er velkomne.

 

Påskebord i konfirmandstuen

Det sker i Sdr. Kirkeby

Landsbyaftener i Sdr. Kirkeby holdes 1. onsdag i hver måned kl. 19-21 i Sognehuset. Socialt samvær, lær din nabo at kende.

Krealørdage. Ofte en lørdag om måneden er vi kreative sammen i Sognehuset. Vi inspirerer hinanden til forskelligt håndværk. Her er et keramikværksted og måske vi endelig får repareret vores tøj i godt selskab. Næste lørdag er 16. marts kl. 13 i Sognehuset. Vi aftaler fra gang til gang hvornår vi mødes igen. Ring til Helle 25867178, hvis du vil vide mere.

De tre kirkers kor KØS begynder forårssæson mandag 19. februar kl. 17-18.15.

Koret er åbent for alle og gratis at deltage i. KØS vil igen i år samarbejde med koret Englestøv fra Lolland Musikskole. Vores lokale kor kommer i foråret til lollandske kirker samt Svanevig Hospice for at sprede sangglæde. Her hos os kan korene høres den 26. maj kl. 13.00 i Nr. Ørslev Kirke.

 

 Kor i aktion

 

 

Bededag 2024

Fredag den 26. april vil der være Bededags gudstjeneste i Systofte Kirke kl. 19.00. Selvom bededagen ikke længere er fridag, står den stadigvæk i kirkens kalender og alterbog med tilhørende tekster. Det er vores holdning, at politikerne ikke skal bestemme, hvornår kirken skal fejre gudstjeneste. Derfor bliver vi indtil videre ved med at markere bededagen.

 

 

Konfirmationer 2024

Lørdag den 27. april, Nr. Ørslev Kirke kl. 10.00

Lærke Louise Vestergaard Sørensen

Texas Christian Hansen

 

Lørdag den 11. maj, Sdr. Kirkeby Kirke kl. 11.00

Lucas Michael Løie Wulff

 

 

 

Besøg på Fuglsang Kunstmuseum

Efter Gudstjenesten den 12. maj kl. 11.00  i Systofte kirke kører vi til Fuglsang Kunstmuseum og ser udstillingen ”Som brødre -  Venskab og konflikt i guldalderen”. Udstillingen handler om guldaldermalernes fællesskaber, deres rivalisering og konkurrencen om anerkendelse i et lille kunstmiljø i første halvdel af 1800-tallet. Kunstnere som Christen Købke, Constantin Hansen og J.Th. Lundbye havde glæde af tætte netværk, der formede dem som kunstnere og bar dem frem i verden. For andre var konkurrencen for hård eller de fik aldrig fuld adgang til fællesskabet – det gælder bl.a. periodens kvindelige kunstnere, som kunne have svært ved at uddanne og udvikle sig. Har du evt. brug for kørsel til Fuglsang, så kontakt Tom Friis på mail tfr@km.dk, men ellers er tilmelding ikke nødvendig. Vi betaler hver især entré og evt. en kop chokolade efter museumsbesøget.

Wilhelm Bendz ”Et Tobaksselskab(udsnit) 1827

 

Pilgrimsvandring i Horreby Lyng

Lørdag den 4. maj vil der være en ca. 5 km. lang pilgrimsvandring i Horreby Lyng med sygehuspræst Birthe Friis og sognepræst Tom Friis. Vi mødes på parkeringspladsen ved indgangen til højmosen kl. 11.00. Horreby Lyng er Falsters eneste højmose og Østdanmarks største højmose. Forhåbentlig hører vi både fuglekvidder og frøernes kvækken, mens vi vandrer rundt på Lyngen og har en ”Gudstjeneste med ben på.” Kan du ikke gå så langt, kan du stå af undervejs, hvorefter vi mødes til sidst ved ”Naturrummet”. Her spiser vi vores madpakker, så tag vand og madpakke med. Vi serverer kaffe, the og lidt sødt!

 

 Pilgrimsvandring på Horreby Lyng

 

 

Menighedsrådsvalg 2024

I 2024 skal der være valg til menighedsrådene rundt omkring i landet, og ved valget vælges nye menighedsråd i alle landets sogne til en periode på fire år. Selve valget foregår ved en på en valgforsamling den 17. september, hvor kandidater opstilles og vælges. Forud for valgforsamlingen afholder menighedsrådet et orienteringsmøde tirsdag den 14. maj. Begge møder er offentlige, så det er her man skal møde op, hvis man vi have indflydelse på Danmarks mest lokale demokrati – menighedsrådet. På det offentlige orienteringsmøde i dit sogn vil dit lokale menighedsråd fortælle om hvad de har lavet i de forløbne fire år. Derudover vil du høre om menighedsrådets kommende opgaver, hvor mange kandidater, der skal vælges til menighedsrådet og datoer og regler for valgforsamlingen hvor det nye menighedsråd skal vælges. Lokalt bliver orienteringsmøderne den 14. maj kl. 19.30 i Systofte Forsamlingshus for Nr. Ørslev - Systofte Menighedsråd og samme dag kl. 19.30 i Sdr. Kirkeby Kirke for Sdr. Kirkeby Menighedsråd.

 

Kristi Himmelfarts Kristuskrans meditation          

På selve Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 9. maj kl. 14.00 i Nr. Ørslev Præstegårds konfirmandstue og onsdag den 15. maj kl. 17.15 i Klosterkirken, vil der være Kristuskrans-meditation om Kristi Himmelfart, den dag Jesus for til himmels. Sygehuspræst Birthe Friis og sognepræst Tom Friis leder meditationen. Der vil være meditation, sang og refleksion, og det kræver ingen forudsætninger at deltage. Du kan låne en Kristuskrans til meditationen på stedet. Du kan også få et lille hæfte med hjem, som kan hjælpe dig med Kristuskrans meditation derhjemme.

 

 Kristi Himmelfart

 

Friluftsgudstjeneste 

Det er planen, at vi fejrer gudstjeneste under åben himmel i Nr. Ørslev Præstegårdshave på 2. Pinsedag, den 20. maj kl. 14.00, og der vil efterfølgende også være kaffebord i haven. NB! Hvis det skulle blive regnvejr, rykker vi inden døre i kirken og konfirmandstuen.

 

 

 Havegudstjeneste

 

 

Sange og viser om krig og fred - med lokalt islæt!

Valdemarsdag lørdag den 15. juni kl. 16.00 i Nr. Ørslev Præstegårds Konfirmandstue vil vores Organist Kurt Ekmann Nielsen og tidligere kirkesanger ved Nr. Ørslev Kirke, Lisbeth Helt samt Susanne Fønsskov, der er vokset op i Listrup, underholde os med et program, der strækker sig over knap 200 år. Det indeholder meget forskellige sange og viser, der handler om krig og fred. Der vil være både fællessang, solistoptræden og flerstemmig sang. Undervejs vil vi fortælle om baggrund, betydning og handling i de fremførte sange. Der er både alvor og humor, og en stor del af sangene vil være kendt af mange.

                  

 

Susuanne, kurt og Lisbeth

 

Strikkegudstjeneste

Den 16. juni kl. 14.00 i Sdr. Kirkeby Kirke. Vi markerer den internationale Strikkedag, som på engelsk blot kaldes: WWKPDAY  (World Wide Knit in Public Day). Strikkeglade mennesker opfordres til at tage strikketøjet med i kirke og vise deres kærlighed til håndværket. Tom Friis vil tilrettelægge gudstjeneste og prædiken med håndværket som tema.